Itgengpr015: Onbekende tabel 'TEST'

Beste Invantive,

Graag jullie support bij volgende. Bij het uitvoeren van de app in Invantive cloud verschijnt de volgende error: “itgengpr015: Onbekende tabel ‘TEST’.”

Komt waarschijnlijk overeen met topic: Itgengpr015 melding bij gebruik net aangemaakte tabel vanuit PSQL blok op App Online

Script:

declare
 p_run          boolean;
 --
 --
 l_filename        varchar2;
 l_payload        blob;
 l_query         varchar2;
 l_workbook        excel_workbook;
 l_worksheet       excel_worksheet;
 l_binary         blob;
 l_cnt          number;  
 l_cnt_missing_item    number;
 l_cnt_missing_account  number;
 l_list_missing_items   varchar2;
 l_list_missing_accounts varchar2;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run        := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text
  ( '<li><label for="p_file">' 
   || translate_resources('{res:itgen_file}') 
   || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xlsx" required/></li>'
  );
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen in Exact Online"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process form.
  --
  l_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
  --
  if l_filename is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
  end if;
  --
  l_payload := cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file');
  --
  if l_payload is null
  then
   raise_application_error('sample002', 'The file payload is empty.');
  end if;
  --
  --
  -- Transform standard excel spreadsheet into
  -- a temporary table.
  --
  create or replace table test@InMemoryStorage
  as
  select xlsx.*
  from exceltable
    ( worksheet 'Blad1'
     passing l_payload
     skip empty rows
     skip first 1 rows
     columns kolom1 varchar2 not null position next
     ,    kolom2 int   not null position next
     ) xlsx;
  --
  -- Generate output.
  --
  --
  -- Set return to output JSON.
  --
  cloud_http.set_response_content_type('application/json');
  --
  -- Loop over result set and append JSON to response body.
  --
  for r in (execute immediate 'select * from test@InMemoryStorage for json auto')
  loop
   cloud_http.append_to_response_body_text(r.json);
  end loop;
 end if;
end;

Bij voorbaat dank

Iemand enige ervaring met het WICS voorbeeld? Hoe om te gaan met 2x benoemen van tabel in hetzelfde script?