Itgengpr015: Onbekende tabel 'KNACKDIVISIONSSOLL'. melding bij draaien PSQL-blok op Invantive Cloud

Bij het uitvoeren van het onderstaande stuk PSQL krijg ik een foutmelding:

itgengpr015
Onbekende tabel ‘KNACKDIVISIONSSOLL’.

Mijn verwachting is dat deze tabel herkend wordt doordat hij een paar regels eerder aangemaakt is.

PSQL-blok:

begin
 cloud_http.set_use_template(true);
 --
 set use-http-disk-cache@eol false;
 set use-http-disk-cache@knk false;
 set use-http-memory-cache@eol false;
 set use-http-memory-cache@knk false;
 --
 -- Kopieer alle Exact Online administraties naar Knack.
 --
 create or replace table KnackDivisionsSoll@InMemoryStorage
 as
 select sdn.code code
 ,   sdn.description description
 from  SystemDivisions@eol sdn
 where sdn.status = 1 /* Actief. */
 ;
 synchronize KnackDivisionsSoll@InMemoryStorage
 to     Knack.Objects.Divisions@knk
 with    insert or update
 identified
 by     record_id
 ;
 cloud_http.append_line_to_response_body_text('<p>' || to_char(sqlrowcount) || ' administraties toegevoegd e/o gewijzigd.</p>');
 --
 -- Selecteer beschikbare administraties.
 --
 use
 select esdn.code, 'eol'
 from  Knack.Objects.Divisions@knk kdvn
 join  SystemDivisions@eol esdn
 on   esdn.code = kdvn.Code
 ;
 --
 -- Synchroniseer Exact Online grootboekrekeningen naar Knack.
 --
 create or replace table KnackGlAccountsSoll@InMemoryStorage
 as
 select kdvn.record_id Division_id
 ,   egat.Code Code
 ,   egat.Description Description
 ,   to_char(egat.Id) GlAccount
 from  Knack.Objects.Divisions@knk kdvn
 join  GLAccountsIncremental@eol egat
 on   egat.Division = kdvn.Code
 --
 -- Type 65: Rekening Courant / Intercompany
 --
 and  egat.Type = 65
 ;
 synchronize KnackGlAccountsSoll@InMemoryStorage
 to     Knack.Objects.GlAccounts@knk
 with    insert or update
 identified
 by     GlAccount
 ;
 cloud_http.append_line_to_response_body_text('<p>' || to_char(sqlrowcount) || ' grootboekrekeningen toegevoegd e/o gewijzigd.</p>');
 --
 -- Synchroniseer Exact Online rekening courant transacties naar Knack.
 --
 create or replace table KnackTransactionLinesSoll@InMemoryStorage
 as
 select kdvn.record_id Division_id
 ,   to_char(tle.id) TransactionLine
 ,   tle.Date Date
 ,   kgat.record_id GLAccount_id
 ,   tle.Description Description
 ,   tle.AmountDC Amount
 from  TransactionLinesIncremental@eol tle
 join  Knack.Objects.Divisions@knk kdvn
 on   kdvn.Code = tle.Division
 join  Knack.Objects.GlAccounts@knk kgat
 on   kgat.Division_id = kdvn.record_id
 and  kgat.GLAccount = to_char(tle.GLAccount)
 where tle.LineNumber != 0
 ;
 synchronize KnackTransactionLinesSoll@InMemoryStorage
 to     Knack.Objects.Transactions@knk
 with    insert or update
 identified
 by     Amount,Description,Date
 ;
 cloud_http.append_line_to_response_body_text('<p>' || to_char(sqlrowcount) || ' transactieregels toegevoegd e/o gewijzigd.</p>');
end;

Deze foutmelding treedt op dit moment op binnen Invantive Cloud omdat die vanwege Odoo als eerste naar 22.1 gebracht wordt. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Oorzaak is het aanmaken en gebruiken van een tabel binnen hetzelfde PSQL-blok.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.