Itgencos001 melding bij opstarten Excel add-in

Bij het activeren van de Excel add-in krijg ik de volgende foutmelding:

itgencos001: The global user configuration can not be loaded. The file 'C:\Users\john.doe\Invantive\user.settings' will be disabled. Please investigate.

Het XML-document (17, 2) bevat een fout.

Could not validate either the email address 'john.doe@acme.com' through the DNS MX-record and DNS A-record.

Er is een time-out opgetreden voor de bewerking.

Message ID: 92a8a998-2cf8-4944-bb1c-3e75c7ec1c88

Occurred (UTC): 9-11-2022 10:13:45

System.Net.WebException
ValidationException
System.InvalidOperationException
ValidationException
   bij System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   bij Invantive.Basics.CustomerServiceClientUtility.PostMessageToCustomerServiceUrl(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IBasicProviderManager manager, String url, Byte[] uncompressedData, String iuid, String dataContainerId, String userAgent, String expectedAnswerEnd, Boolean compress, Int32 timeoutMs, String mimeType, CookieContainer cookies, Nullable`1 providerObjectId)
   bij IBC.IE.K(GlobalState , ExecutionOptions , IBasicProviderManager , String , Byte[] , String , String , String , String , Boolean , Int32 , String , CookieContainer , Nullable`1 )
   bij Invantive.Basics.CustomerServiceClientUtility.SendMessageToServer[TR](GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IBasicProviderManager manager, String url, Object itemToSend, String iuid, String dataContainerId, Int32 timeout)
   bij Invantive.Basics.CustomerServiceClientUtility.SendPackagedMessageToCustomerService[T,TR](GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IBasicProviderManager manager, CustomerServiceEnvelope`1 envelope, Int32 timeout)
   bij Invantive.Basics.CustomerServiceClientUtility.SendValidateEmailAddressToCustomerService(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IBasicProviderManager manager, CustomerServiceEnvelope`1 envelope)
   bij IBC.LOK.K(GlobalState , ExecutionOptions , IBasicProviderManager , CustomerServiceEnvelope`1 )
   bij Invantive.Basics.CustomerServiceClientUtility.ValidateEmailAddress(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IBasicProviderManager manager, String iiid, String iuid, String dataContainerId, String emailAddress, Boolean verifyMxRecord, Boolean verifyARecord)

Hoe los ik deze op?

Advies is om Excel nogmaals volledig te herstarten.

Hedenochtend is een nieuwe versie van de infrastructuur in productie genomen vanwege nieuwe drivers en die kan even dusdanig traag gereageerd hebben dat er een time-out optrad.

Mocht probleem terugkomen, gelieve dan een antwoord toe te voegen. Mocht probleem opgelost zijn, gelieve dan het vinkje bij dit antwoord aan te kruisen.