Itgencos001: The global user configuration can not be loaded

Probeer bij mij zelf lokaal een Invantive-installatie uit te voeren maar krijg de onderstaande melding na het inlezen van de licentie.

14:10:58.319 Error itgencos001: The global user configuration can not be loaded. The file ‘C:\Users\john.doe\Invantive\user.settings’ will be disabled. Please investigate.
Het XML-document (17, 2) bevat een fout.
Could not validate either the email address ‘mijn@mail.com’ through the DNS MX-record and DNS A-record.
Er is een time-out opgetreden voor de bewerking.
Prod

Mogelijk bieden de volgende gelijkende vragen soelaas:

Advies is om nogmaals te proberen. De achterliggende infrastructuur kampt op dit moment met groeistuipen om de volumes te verwerken (zie Restructuring infrastructure for better scalability). De Invantive Customer Service-component die deze validaties uitvoert staat voor de komende weken op de rol om deels herontworpen te worden voor een hogere verwerkingscapaciteit.