Itgeneor229 API calls overschrijden voor TransactionLinesIncremental, SalesOrdersBulk en SalesOrderLinesBulk

Is het ook mogelijk om de tabel te verkleinen door jaren uit te sluiten?

Dat hangt er van af of het filter op jaren invloed heeft op het aantal Exact Online API-calls; het zogenaamde “server-side filtering” (of zoals bij Power BI heet: “Query Folding”).

Om welke tabel gaat het?

  • transactionlinesincremental
  • SalesorderlinesBulk
  • SalesOrdersBulk

TransactionLinesIncremental

Voor TransactionLinesIncremental zal willekeurig welk filter geen invloed hebben op het aantal API-calls. Echter, het aantal Exact Online API-calls voor de *Incremental-tabellen is minimaal (enkele per keer). Een filter maakt wel uit qua hoeveelheid netwerkverkeer tussen Bridge Online en Power BI. Hiervoor zullen we de komende maanden een stringenter beleid moeten gaan voeren om te voorkomen dat de lusten en lasten oneerlijk verdeeld worden tussen gebruikers.

SalesOrderLinesBulk en SalesOrdersBulk

Deze *Bulk-tabellen kunnen werken met een filter. Er kan deels gewerkt worden met filters, maar Exact Online heeft om onbekende redenen de afgelopen maanden een aantal mogelijke filters verwijderd, waardoor nu vaak toch alles opgehaald moet worden.

Daarom advies om de SalesOrderLinesBulk en SalesOrdersBulk te vervangen door alleen SalesOrderLinesIncremental. Deze kost maar enkele API-calls. Let op: de SalesOrdersBulk krijg je door LineNumber 0 te nemen, en de rest zijn de regels, zoals beschreven in Bijzondere regelnummers zoals 9999 op financiële transacties in Exact Online.