Itgeneuy103 bij aanmelden vanuit Invantive Data Hub 24.0.238 op Exact Online NL

Op Debian 12 (Linux) gebruiken we Data Hub voor het eerst om een verbinding te maken naar Exact Online NL en BE. De eerste poging is alleen NL. Hierbij treedt de volgende melding op:

14:28:01.698 itgenlom015: Logging on.
14:28:05.545 itgenlom019: itgeneuy103: A connection to the database 'acme\all' could not be established as user 'john.doe@acme.com'.
14:28:05.562 Error itgeneuy103: A connection to the database 'acme\all' could not be established as user 'john.doe@acme.com'.
Could not log on to Exact Online using user name and password. Reason is unknown.
14:28:05.563 Question itgencun002: Show details? Question? [y/N]

Hoe kunnen we de credentials voor Exact Online juist configureren?

De verwachte oorzaak is dat de Exact Online-gebruiker nog niet het koppelen toegestaan heeft met de gebruikte app.

Advies is om eenmalig via het Invantive Query Tool de gebruikte Exact Online client ID, client secret en redirect URL in te vullen, en vervolgens aan te melden. Accepteer de voorwaarden.

Gelieve daarna nogmaals te proberen vanuit Data Hub op Linux.

In een volgende release zal een foutcode itgenobr354 geintroduceerd worden met toelichtende tekst zodat er een handelingsgerichte melding is in plaats van een vage “het werkt niet”-melding.