Itgenlnr007: Insufficient rights for this request, Path to werkgever not found for entity with Id:

Ik heb zojuist een nieuwe query aangemaakt

select ept.* ,abe.*
from   EmployersByUserId@lnl epr
join   EmploymentsByEmployerId@lnl(epr.id) ept
join AbsencesByEmployeeId(epr.id)@lnl abe

Maar ik krijg een foutmelding:

itgenlnr007: itgenlnr007: Insufficient rights for this request, reason: "Path to werkgever not found for entity with Id: a02511d3-3371-4ceb-ba29-2a34e52eb444".
The remote server returned an error: (403) Forbidden.
Bericht ID: b411b8af-ae37-4b57-a7d3-383c90cc36f7
Opgetreden (UTC): 2-2-2021 8:04:35

select ept.* ,abe.*
from   EmployersByUserId@lnl epr
join   EmploymentsByEmployerId@lnl(epr.id) ept
join AbsencesByEmployeeId(epr.id)@lnl abe

System.Net.WebExceptionValidationException
   at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)

Hoe los ik dit op?

De tabelfunctie AbsencesByEmployeeId verwacht een ID van een medewerker (“employee”), terwijl de ID uit de tabel met epr er in gaat. Dat is in ieder geval een verkeerde waarde. De tekst van de foutmelding laat me twijfelen; Loket spreekt over “werkgever”. Ik zou in ieder geval beginnen met epr.id bij AbsencesByEmployeeId te vervangen door het employee ID veld uit ept.

Daarnaast kun je overwegen gebruik te maken van de voorgedefinieerde views, zoals EmployerCalendarAbsences of EmployeeAbsences.