EmployeeEmployments, EmployerEmployees: itgenodr007 travel_travelDistanceToWorkInKm

We krijgen op het moment een status 500 Internal Server Error bij endpoints EmployeeEmployments en EmployerEmployees. Is dit probleem bij jullie al in beeld en kan dit opgelost worden?

HTTP 500 is een generieke melding waar geen context uit af te leiden is.

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom,
  • het cloudplatform.

itgenodr007
Can’t convert field ‘travel_travelDistanceToWorkInKm’ to type ‘int?’ (20.04).
The data type of ‘trafvel_travelDistanceToWorkInKm’ (System.Nullable`1[System.Int32]) is missing precision, which results in the value being truncated.
Value ‘20.04’

Tabel: LoketNlRest.Views.EmployerEmployees.

Het oogt alsof Loket het datatype van reisafstand heeft gewijzigd.

Advies is om te beginnen de caches volledig te legen zoals beschreven in Differentieer OData4 cachegedrag met Power BI.

Dit zou moeten leiden tot het automatisch ophalen van de laatste versie van de Loket-metadata.

Gelieve daarna nogmaals te proberen.

Wij hebben dezelfde fout, echter niet met PowerBI maar met de Invantive Query tool
en de Data Hub.

De cache is nu gereset door rechtsbovenin op ‘Cache resetten’ te drukken. Dan komt dit resultaat erbij:

Helaas krijgen we daarna nog steeds de 500 Internal Server Error.

Dit blijkt om een fout te gaan in de technische specificatie die Loket aanlevert en waarop Invantive zich baseert.

Er is een ticket gemaakt bij Loket om dit te laten corrigeren (aanvraagnummer 267373). Een (tijdelijke) handmatige oplossing is gerealiseerd en zal opgenomen zijn in release 24.0.153 en nieuwer.

Het is mogelijk dat dit probleem ook bij andere velden optreedt. Helaas kunnen we dit niet vroegtijdig detecteren. Mocht een probleem vergelijkbaar optreden, gelieve dan een nieuw topic te maken met verwijzing naar deze.

Loket heeft bevestigd dat de bug opgelost is in de versie die nu op productie staat.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.