Ophalen LoketNlRest.Views.EmploymentWorkingHours@lnr uit Loket geeft itgenboe029: DDC4AB internal error

Momenteel probeer ik de volgende tabel in Loket op te halen:

LoketNlRest.Views.EmploymentWorkingHours@lnr

Echter krijg ik de volgende melding:

OData-versie: 3 en 4, fout:
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(500) Interne serverfout.
(An internal error ‘DDC4AB’. Please contact your supplier. (itgenboe029)

Kan deze melding opgelost worden?

De foutcode “DDC4AB” is een verzamelnaam voor het optreden van meerdere fouten. In de volgende release zal dit in een aantal gevallen gedifferentieerd worden naar verschillende meldingen zodat oorzaken duidelijker zijn.

De veroorzakende melding is in het algemeen in “Systeemberichten” binnen Invantive Cloud zichtbaar. In dit geval betreft het:

itgenboe029
Could not retrieve partition info on data container ID ‘…’

De oorzaak ligt in recente wijzigingen waar voor zover bekend alleen deze Loket database tegenaan loopt.

In de startup SQL wordt een in-memory tabel gemaakt om maar een deel van de dienstverbanden op te vragen. Loket heeft namelijk ook beveiliging per werkgever op de gelicentieerde modules. Het benaderen van bijvoorbeeld een groepsmaatschappij zonder werkgeversmodule voor werkgeversgegevens leidt tot een foutmelding.

In dit jaar is de Loket-driver uitgebreid met faciliteiten om dergelijke licentiefouten over te slaan.

In afwachting van de oplossing van de melding itgenboe029 is het te overwegen om deze in-memory tabel niet meer te gebruiken en te vervangen door de view EmploymentLeaveBalances.

Zou deze download van Loket nogmaals uitgevoerd kunnen worden?

Treedt er nog een melding op en zo ja welke?

De download heb ik zojuist opnieuw uitgevoerd, alleen helaas niet succesvol.
De volgende melding wordt ontvangen:

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(An internal system error occurred. Please contact your supplier. (itgenboe029,

Dank. De error kan opgewekt worden met de volgende startup SQL op een willekeurige database, bijvoorbeeld met de “Sample” datacontainer:

create or replace table x@inmemorystorage
as
select sysdate

Het openen van de OData4 hyperlink geeft dan:

{"error":{"code":"itgenboe029","message":"An internal system error occurred. Please contact your supplier. (itgenboe029, 6079548c-c2e3-4f1c-8420-dbac1e7b41aa)","target":null,"details":[{"code":"6079548c-c2e3-4f1c-8420-dbac1e7b41aa","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

Er zal gewerkt worden aan een oplossing. Zodra beschikbaar zal dat hier als Antwoord toegevoegd worden.

De release van vandaag (8 december 2021) geeft niet meer onnodig de foutmelding itgenboe029 als de datacontainer geen partities ondersteunt.

Het probleem is opgelost. Voortaan benaderen we de EmploymentLeaveBalances tabel. Bedankt!

Fijn dat de nieuwe tabel voldoet, maakt weer eenvoudiger.