Data anders opgebouwd Loket

Momenteel is het niet mogelijk om de tabel LoketNlRest.Views.EmploymentWorkingHours@lnr op te halen, want onder andere de kolom whr_endDate retouneert een foutmelding.

Enig idee waardoor dit komt?

Welke melding wordt gegeven? Wat staat er in Invantive Bridge Online Monitoring?

De datavernieuwing werkt weer naar behoren.

1 Like