Itgenobr134: Een verbinding met de database '***' kon niet worden opgebouwd als gebruiker '***'

ik heb een probleem om een connectie te maken met de SQL database vanuit de DataHub.

2021-10-07 06:19:26.162 Error itgencun016: Fout itgenobr134: Een verbinding met de database ‘…’ kon niet worden opgebouwd als gebruiker ‘…’.
App scope authentication failed.
The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
2021-10-07 06:19:28.177 Error itgenobr134: System.Net.WebException
Invantive.Basics.InvantiveSqlException
ValidationException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.OAuth.OAuthBackgroundProvider.GetOAuthAccessTokenForTeamleader(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String providerName, OAuthInformation oauthInfo, Credentials credentials)
2021-10-07 06:19:28.240 Error itgencun016: Fout itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database ‘****’. De Applicatie wordt gesloten.
2021-10-07 06:19:28.240 Error itgendhb005: ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException…ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String messageText, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
at IDH.E.T(String[] )
at Invantive.Producer.QueryEngine.Program.Main(String[] arguments)
at IDH.E.T(String[] )
2021-10-07 06:19:28.271 Error itgenube182: itgendhb005: Kan geen verbinding maken met database

De error is enigszins verwarrend omdat er verwezen wordt naar de Invantive database. Die bestaat in dit geval uit een Teamleader API en een SQL Server database, elk als een losse datacontainer.

Het echte probleem ligt niet bij SQL Server maar bij Teamleader. Het gebruikte certificaat voor Teamleader wordt niet ondersteund door het operatingsysteem. Waarschijnlijk werkt de Teamleader Focus applicatie wel in de browser omdat die wat meer updates heeft ontvangen.

Voor geadviseerde aanpak zie Itgenobr134: System.Net.WebException The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel - #2 door forums.

Welke curl kan ik voor teamleader gebruiken?

Het kan meerdere URL’s betreffen; de Teamleader API kan dat sturen via bijvoorbeeld de redirect URL’s.

De volgende URL’s kunnen in ieder geval geprobeerd worden:

Teamleader Focus
https://clientredirect.invantive.com

maar advies is om over te stappen op een recente en ondersteunde versie van Windows.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.