Itgenoda220: Uw sessie is verlopen

Sinds gisteren merken we op dat 2 van onze klanten bij de geplande vernieuwing via Data Hub van hun EOL -> Azure SQL volgende fout verkrijgen (zie onder).

Andere klanten lopen wel nog correct zonder fouten.

Uitgevoerde configuratiestappen:

  • API sleutel registreren.
  • Sleutel laten vrijschakelen door Exact.
  • Instellen in de XML voor de connectie.

Via de Query Tool loopt de query wel zonder fouten.

Wat zou hier de oorzaak zijn?

2021-04-20 05:10:04.486 Warning itgendhb173: Context: use 365..., 365...; select / **+ ods(true, interval '1 seconds')...t(** ) from ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderLinesBulk@eolbe;
2021-04-20 05:10:04.533 Error itgencun016: Fout itgenoda220: Uw sessie is verlopen.

The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
Meld je opnieuw aan.
https://start.exactonline.be/api/v1/365.../bulk/salesorder/SalesOrders?$select=AmountDC,AmountDiscount,AmountDiscountExclVat,AmountFC,AmountFCExclVat,ApprovalStatus,ApprovalStatusDescription,Approved,Approver,ApproverFullName,Created,Creator,CreatorFullName,Currency,DeliverTo,DeliverToContactPerson,DeliverToContactPersonFullName,DeliverToName,DeliveryAddress,DeliveryDate,DeliveryStatus,DeliveryStatusDescription,Description,Discount,Division,Document,DocumentNumber,DocumentSubject,InvoiceStatus,InvoiceStatusDescription,InvoiceTo,InvoiceToContactPerson,InvoiceToContactPersonFullName,InvoiceToName,Modified,Modifier,ModifierFullName,OrderDate,OrderID,OrderNumber,OrderedBy,OrderedByContactPerson,OrderedByContactPersonFullName,OrderedByName,PaymentCondition,PaymentConditionDescription,PaymentReference,Remarks,Salesperson,SalespersonFullName,ShippingMethod,ShippingMethodDescription,Status,StatusDescription,TaxSchedule,TaxScheduleCode,TaxScheduleDescription,WarehouseCode,WarehouseDescription,WarehouseID,YourRef,SelectionCode,SelectionCodeCode,SelectionCodeDescription&$skiptoken=guid'c1f74010-2002-45c5-9985-627240041f97'
2021-04-20 05:10:06.629 Error itgenoda220: System.Net.WebException
OAuthException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
2021-04-20 05:10:06.629 Information itgendhb223: Einde programma-uitvoering met exitcode 3.
2021-04-20 05:10:06.629 Information itgendhb068: Programma geëindigd op 20/04/2021 5:10:06.
2021-04-20 05:10:06.629 Information itgendhb036: *** HARD-WIRED MANIFEST ***

De foutcode itgenoda220 is de meest voorkomende foutcode van Invantive drivers als er authenticatieproblemen zijn op bijvoorbeeld cloudplatformen met OAuth2. Feitelijk meldt een itgenoda220 terug dat Exact Online de HTTP statuscode 401 (“Unauthorized”) heeft teruggegeven op een API verzoek.

Normaliter zal een itgenoda220 niet zichtbaar zijn en alleen intern leiden tot een zogenaamde “herauthenticatie”: hierbij zal Invantive SQL een instelbaar aantal pogingen wagen om alsnog geauthenticeerd te worden. Als herauthenticatie binnen het toegestane aantal pogingen niet lukt, dan treedt deze foutmelding ook naar buiten.

Specifiek op Exact Online treedt deze melding op rond de herstarttijd van Exact Online ergens na middernacht. Als de authenticatieserver een tijdje uit de lucht is, dan zal de itgenoda220 naar buiten treden. Verder is het geen bekend probleem.

In Systeemberichten op Invantive Cloud zijn meer details zichtbaar. Nog meer details worden zichtbaar door te kijken in de trace logging zoals bijvoorbeeld beschreven in Provide Support with Data Replicator repository and logging.

Het aantal herauthenticatiepogingen is standaard 2. In de volgende release is dit instelbaar via oauth-unauthorized-max-tries voor OData-gebaseerde drivers.

Advies is om de Exact Online replicatiejobs nogmaals overdag te draaien. Mocht het dan nog optreden, raadpleeg dan de trace logging of Systeemberichten.

Goeiedag, na opvolging vandaag heeft dit overdag correct gelopen. We volgen komende dagen nog even verder op.

1 Like