Data Hub - Exact Online - itgenoda316 Het ophalen is mislukt voor alle 10 pogingen gedurende 440,000 seconden

Volgende fout doet zich frequent voor op een Exact Online licentie:

2023-05-22 15:43:53.842 Error itgencun016: Fout itgenoda316: De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 22/05/2023 15:43:49 voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie.

De gegevens kunnen niet worden gedownload omdat de verbinding is verbroken voordat de resultaten werden geretourneerd. Time-out is ingesteld op 23 000 ms.

The operation has timed out.
Het ophalen is mislukt voor alle 10 pogingen gedurende 440,000 seconden. Neem contact op met de ondersteuning van de API-provider.
https://start.exactonline.be/api/v1/XXXXXX/bulk/SalesInvoice/SalesInvoices?$select=SelectionCode,SelectionCodeCode,SelectionCodeDescription,AmountDC,AmountDiscount,AmountDiscountExclVat,AmountFC,AmountFCExclVat,Created,Creator,CreatorFullName,Currency,DeliverTo,DeliverToAddress,DeliverToContactPerson,DeliverToContactPersonFullName,DeliverToName,Description,Discount,DiscountType,Document,DocumentNumber,DocumentSubject,DueDate,ExtraDutyAmountFC,GAccountAmountFC,InvoiceDate,InvoiceID,InvoiceNumber,InvoiceTo,InvoiceToContactPerson,InvoiceToContactPersonFullName,InvoiceToName,IsExtraDuty,Journal,JournalDescription,Modified,Modifier,ModifierFullName,OrderDate,OrderNumber,OrderedBy,OrderedByContactPerson,OrderedByContactPersonFullName,OrderedByName,PaymentCondition,PaymentConditionDescription,PaymentReference,Remarks,Salesperson,SalespersonFullName,StarterSalesInvoiceStatus,StarterSalesInvoiceStatusDescription,Status,StatusDescription,TaxSchedule,TaxScheduleCode,TaxScheduleDescription,Type,TypeDescription,VATAmountDC,VATAmountFC,Warehouse,WithholdingTaxAmountFC,WithholdingTaxBaseAmount,WithholdingTaxPercentage,YourRef,SalesChannel,SalesChannelCode,SalesChannelDescription,IncotermAddress,IncotermCode,IncotermVersion,ShippingMethod,ShippingMethodCode,ShippingMethodDescription&$filter=InvoiceID+ne+null
2023-05-22 15:43:55.853 Error itgenoda316: System.Net.WebException
Invantive.Basics.InvantiveSqlException
ValidationException
   at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnNoConnectionMade, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, Object requestBody, Int32 timeoutInitialMs, Int32 timeoutMaxOnRetryMs, String resultCacheId, String publicQueryParameters, ExecutionStatistics& executionStatistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
2023-05-22 15:43:55.916 Information itgendhb223: Einde programma-uitvoering met exitcode 3.
2023-05-22 15:43:55.931 Information itgendhb068: Programma geƫindigd op 22/05/2023 15:43:55.
2023-05-22 15:43:55.931 Information itgendhb036: *** HARD-WIRED MANIFEST ***

Volgend gelijkaardig topic werd gevonden:

Itgenoda316 bij ExactOnline WarehouseTransfers - invantive

Is het advies nog steeds om dit op te nemen met Exact Online? Of is er een alternatieve optie die we kunnen volgen?

Dit is mogelijk gerelateerd aan:

https://manage.statuspage.io/pages/5c015ylxmccl/incidents/1y2ws6ngxw3k

Maar daarnaast zijn er momenteel veel andere storingen op het Exact Online API-platform, ook zonder dat er componenten in de verwerkende keten veranderd zijn. Dit hangt mogelijk samen met het gebruik van One Exact Identity en/of Exact Online Premium.

Het is mogelijk om de storing te melden bij Exact Online Support, maar vanuit Invantive ligt de focus momenteel uitsluitend op het maken en uitrollen van aanpassingen voor punten waarvan de oorzaak duidelijk is.

De hoop is dat de andere storingen door andere partners gemeld worden, zodat de workload verdeeld wordt.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.