Itgenoda316 bij ExactOnline WarehouseTransfers

Ik krijg sinds kort (ineens) een foutmelding op de tabel

select t.*
from [ExactOnlineREST.Inventory.WarehouseTransfers@eol] t

bij het ophalen van de data binnen PowerBI(desktop). Echter lijkt het erop dat de timeout (die al erg hoog staat) voor deze vrij ‘simpele’ tabel toch problemen geeft tussen Exact en Invantive. Ter indicatie van de grootte: op 3 oktober was de tabel 557 regels groot.

De query vanuit Power BI:

let

Source = OData.Feed(#"bridge-url", null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Timeout=#duration(0,2,0,0)]),

#"WarehouseTransfers1" = Source{[Name="[ExactOnlineREST.Inventory.WarehouseTransfers@eol](mailto:ExactOnlineREST.Inventory.WarehouseTransfers@eol)",Signature="table"]}[Data]

in

WarehouseTransfers1

Aanvankelijk zag ik binnen PowerBI onderstaande foutmelding, dus die wil ik u niet onthouden:

Refresh

[knip]

WarehouseTransfers

OLE DB or ODBC error: [DataSource.Error] OData: Invalid JSON. A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas…

Ik heb het forumartikel over deze error gelezen, maar ik kan binnen de Monitoring geen foutmelding gevonden wat aan mijn zijde op een fout zou duiden. Onderstaande melding zie ik staan:

Berichtcode: itgenoda316
Uitzondering: De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 10/10/2022 10:09:41 AM voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie. Het ophalen is mislukt voor alle 10 pogingen gedurende 413.000 seconden. Neem contact op met de ondersteuning van de API-provider. (https://start.exactonline.nl/api/v1/2711412/inventory/WarehouseTransfers?$select=). De gegevens kunnen niet worden gedownload omdat de verbinding is verbroken voordat de resultaten werden geretourneerd. Time-out is ingesteld op 23,000 ms. (https://start.exactonline.nl/api/v1/2711412/inventory/WarehouseTransfers?$select=). The operation has timed out.

Voor zover mij bekend heb ik geen aanpassing in deze query (van deze tabel) gedaan.

Ook separate verversing van deze tabel resulteert in een fout.

Ik heb in de warehousetransfers binnen Exact gekeken, maar zie geen bijzondere (afwijkende) teksten met vreemde tekens staan wat het probleem zou kunnen veroorzaken.

Afgelopen week deze meldingen ook gehad. Ivm cache/limieten gewacht tot vandaag en het opnieuw geprobeerd.

De melding itgenoda316 treedt op als het achterliggende platform (in dit geval Exact Online) na 10 pogingen nog geen data heeft kunnen teruggeven. Een vergelijkbaar probleem is Itgenoda316 Timeout bij ophalen gegevens via Invantive Cloud.

In dit geval gaat het om weinig gegevens, maar de totale omvang van de tabel kan erg groot zijn over alle administraties van alle gebruikers heen.

Advies is om contact op te nemen met de ondersteuning van de API-provider, in dit geval Exact Online Support.

Vermeld hierbij dat de genoemde URL zelfs met 10 pogingen niet binnen 23 seconden een antwoord geeft op deze relatief eenvoudige opvraging.

Beste Invantive,

Exact geeft het volgende antwoord:

In onze logging zie ik alleen op 4 oktober een foutmelding dat de divisie 2711412 geblokkeerd was. Alle overige dagen zie ik geen foutmelding.

De timeout van 23.000 is misschien toch wel te weinig. Dit zie ik als hoogste in onze logging TimeTakenMS 50753

Vreemd is dat als deze table niet kan/wil updaten de overige tabellen wel geupdated kunnen worden. Daarmee zie ik een blokkering van onze divisie niet als oorzaak.

Ik blijf de melding krijgen bij updaten (nadat het eerder deze week wel een keer gelukt is om deze tabel te vernieuwen).

20-10-2022 08:01:19.561 itgeniee011 Toepassinguitzondering itgenoda316: De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 10/20/2022 8:01:17 AM voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie. Het ophalen is mislukt voor alle 10 pogingen gedurende 409.000 seconden. Neem contact op met de ondersteuning van de API-provider. (https://start.exactonline.nl/api/v1/2711412/inventory/WarehouseTransfers?$select=*).

itgenoda316: De gegevens kunnen niet worden gedownload omdat de verbinding is verbroken voordat de resultaten werden geretourneerd. Time-out is ingesteld op 23,000 ms. (https://start.exactonline.nl/api/v1/2711412/inventory/WarehouseTransfers?$select=*).

The operation has timed out.

Kunnen jullie wat met de opmerking van Exact, of moet ik mij opnieuw bij hun melden?

De timeout van 23.000 is misschien toch wel te weinig

Alvast bedankt.

We kunnen hier helaas weinig mee. Een Exact Online API-call hoort normaliter binnen enkele seconden te reageren. Daarnaast spelen er regelmatig routeringsproblemen waarbij API-verzoeken blijven hangen cq. nooit aankomen. Verhoging van de time-out naar dubbele of meer veroorzaakt bij andere gebruikers weer problemen. Er is een insteloptie op de databasecontainer van de database om die te verhogen, maar dat geeft in het algemeen ook voor jullie weer nieuwe risico’s.

De Exact Online software zal toch echt verbeterd moeten worden om een dergelijk relatief eenvoudig API-verzoek in kortere tijd te beantwoorden.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.