Itgenoda316 Timeout bij ophalen gegevens via Invantive Cloud

In mijn vorige bericht ging ik helaas niet in op de oorspronkelijke melding, dat doe ik bij deze.

Het statement is:

select *
from   [Transactionlinesincremental@Eol]

Als ik dezelfde opdracht uit de oorspronkelijke foutmelding nogmaals uitvoer, treedt er een foutmelding op:

itgenoda316

itgenoda316
De verbinding met de website is onverwacht en met geweld verbroken om 13-9-2021 16:15:22 voor redenen zoals onvoldoende rechten, het vastlopen van de website, het opnieuw opstarten van het systeem, het hard afsluiten van een externe host of firewallactie.
The data could not be downloaded since the connection timed out before returning results. Timeout was set to 300.000 ms.
The operation has timed out.

In Bridge Online Monitoring is terug te vinden dat het gaat om vier downloads van ruim 12 miljoen boekingen met een totale omvang van circa 20 GB uncompressed. Het ophalen en samenstellen hiervan duurt langer dan de ingestelde timeout van 300 seconden.

Een hogere timeout kan ingesteld worden, maar is niet zinvol: vanwege de fair-use policy zal het structureel downloaden van dergelijke volumes via Invantive Cloud op enig moment stoppen.

Advies is om dergelijk grote downloads niet via Invantive Cloud te laten lopen, maar rechtstreeks vanuit Data Replicator te draaien:

use ADMINISTRATIES

select count(*)
from   TransactionLinesIncremental@eol