Inlezen transactionlines Exact Online geeft itgenscr754

Wij maken gebruik van de connector met Exact Online. Het lukt mij niet om de transacties in te lezen. Probeer conform de instructie op het forum de time-out tijd te verhogen. Dan volgt er echter een foutmelding.

itgenscr754
Het geselecteerde databasesegment ‘…’ moet bestaan voor de delegerende organisatie ‘…’.
Controleer of er een database met dit segment bestaat voor de delegerende organisatie.
Misschien bestaat de database in plaats daarvan in uw oorspronkelijke organisatie.
Schakel in dat geval terug naar uw oorspronkelijke organisatie of gebruik een Invantive Cloud-account binnen uw oorspronkelijke organisatie om gegevens uit de database op te halen.

Vraag:

Wat gaat er mis bij het verhogen van de time-out tijd. Ik kopieer netjes het stuk code van het forum maar krijg dan bovenstaande foutmelding.

De getoonde foutmelding met foutcode itgenscr754 zoals zichtbaar in de screenshot heeft geen relatie met een time-out.

De melding geeft aan dat het databasesegment ‘3279’ niet bestaat en de gebruikte OData URL dus niet correct is.

Advies is om de URL te gebruiken die bij de database in Invantive Cloud staat achter “Bridge Online URL”. Het Bridge URL Segment is de tekst tussen “https://…cloud/” en “/odata4…”.

Het is mogelijk om een Power BI rapport dynamisch te maken zodat eenvoudig gewisseld kan worden tussen meerdere Invantive Cloud databases. Dat kan bijvoorbeeld met Power BI Parameters zoals beschreven in Gebruik Power BI parameters met Invantive Bridge Online.

Voor meer tips over itgenscr754 zie Itgenscr754 Het geselecteerde databasesegment ‘...’ moet bestaan voor de delegerende organisatie.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.