Itgenpio001 error bij aanmaken Yuki database op Invantive Cloud

Wil via Invantive Cloud een Yuki database aanmaken. Inloggen met de credentials op Yuki lukt wel, maar bij het aanmaken van een database krijg ik de volgende foutmelding:

itgenpio001 The database ‘Invantive Cloud - Test Yuki’ could not be opened.

Heeft iemand hier een oplossing voor?

Staan er meer details in Systeemberichten?

The database ‘Invantive Cloud - Test Yuki’ could not be opened. The provider requires at least one selected partition, but no partition was selected by default.

Wat moet hier binnen Yuki voor ingericht worden?

Dank. Advies is om de native calls te verzamelen vanuit het Invantive Query Tool (20.1.395BETA) en (na anonimisatie en verwijderen wachtwoorden) hier toe te voegen. De stappen staan beschreven bij Collect Native Platform Call Data (Engels).

Het betrof een viertal Yuki administraties waarvan de rechtenstructuur niet klopte. Yuki heeft gezorgd dat de rechten rechtgetrokken zijn. Zie Itgenyki014 bij ophalen OutstandingCreditorItems opYuki