Itgenspr029: Maintenance of the table 'dcd_ca7am' failed

Bij het uitvoeren van een query op Loket voor de werknemers middels de tabel LoketNlRest.Views.EmployerEmployees krijgen we de volgende foutmelding:

2021-09-06 11:49:25.540 Error itgencun016: Fout itgenspr029: Maintenance of the table ‘dcd_ca7am’ failed.
Validation of table ‘dcd_ca7am’ failed in context ‘LoketNlRest.Views.EmployerEmployees’.
The following columns have not been installed with the correct data type in ‘dcd_ca7am’: d1f163e60356e8d724650844e8c53e (type: guid, null, origin: epe_id) (should be ‘guid’, was ‘string’ in database), daf4bfe3a79b296def4e51beae4826 (type: guid, null, origin: epr_id) (should be ‘guid’, was ‘string’ in database).

Hoe los ik dit op?

Releases van 20.1 tot 14 mei op Loket verwerkten de sleutels als tekst ter het ook als GUID mochten. Sinds release 20.1.423 worden de sleutels als GUID verwerkt.

Er is helaas geen geautomatiseerde upgrade mogelijk in combinatie met Invantive Data Replicator omdat het een verenging is qua datatype.

De twee mogelijke aanpakken zijn:

  • Alle sleutelvelden achterhalen en met een SQL Server statement het data type wijzigen van varchar in guid. Dit is bewerkelijk en foutgevoelig.
  • Alle dcd_ en dcs_ tabellen verwijderen en de replicatie nogmaals starten.

Met de tweede aanpak gaan de feiten verloren en worden ze opnieuw geladen.

Advies is de tweede aanpak te kiezen tenzij de historie behouden moet blijven.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.