Itgensql001: Unknown identifier 'unitprice_vat'

De volgende query werkt niet meer sinds de overgang van 17.32 naar 20.0.148:

select salesorder_salesordernumber_attr
,   salesorder_status_attr 
,   salesorder_orderdate
,   salesorder_deliverydate
,   salesorder_description
,   salesorder_yourref
,   salesorder_orderedby_code_attr
,   salesorder_orderedby_name
,   salesorder_orderedby_phone
,   salesorder_orderedby_email
,   salesorder_deliverto_code_attr
,   salesorder_deliverto_name
,   salesorder_deliverto_phone
,   salesorder_deliverto_email
,   salesorder_deliveryaddress_addressline1
,   salesorder_deliveryaddress_postalcode
,   salesorder_deliveryaddress_city
,   salesorder_deliveryaddress_country_code_attr
,   salesorder_invoiceto_code_attr
,   salesorder_invoiceto_name
,   salesorder_invoiceto_phone
,   salesorder_invoiceto_email
,   salesorder_foreignamount_currency_code_attr
,   salesorder_foreignamount_value
,   salesorder_foreignamount_rate
,   line_attr
,   description
,   item_code_attr
,   item_description
,   quantity
,   deliverydate
,   unit_code_attr
,   unit_description
,   unitprice_currency_code_attr
,   unitprice_value
,   unitprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   unitprice_vatpercentage
,   netprice_currency_code_attr
,   netprice_value
,   netprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   netprice_vatpercentage
,   foreignamount_currency_code_attr
,   foreignamount_value
,   foreignamount_rate
,   foreignamount_vatbaseamount
,   foreignamount_vatamount
,   discountpercentage
,   usedropshipment
,   rownum
from  ExactOnlineXML..Salesorderlines

De foutmelding is:

itgensql001: Unknown identifier ‘unitprice_vat’. Consider one of the following: UNITPRICE_VATPERCENTAGE, UNITPRICE_VALUE, NETPRICE_VALUE.

Als ik de gekenmerkte regels omzet in commentaar werkt het wel.

Hoe kan ik de BTW-gegevens van de verkooporderregels weer terugkrijgen in de resultaten?

Hetzelfde probleem treedt op bij:

select item_issalesitem
,   quantity
,   invoice_ordernumber_attr
,   invoice_invoicenumber_attr
,   invoice_warehouse_code_attr
,   item_id_attr
,   item_code_attr
from  ExactOnlineXML..InvoiceLines
where quantity <0

voor het veld invoice_warehouse_code_attr, maar dat veld blijkt niet verder verwerkt te worden.