Itgenuty427 Kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken

Bij het aanmelden op Teamleader wordt gevraagd om WebView2 te installeren:

itgenuty715
De runtime van Microsoft Edge Webview2 moet zijn geïnstalleerd om verificatie uit te voeren.
Wilt u de Microsoft Edge Webview2 Runtime installeren?

Na dat ik “Ja” kies, komt de volgende melding naar voren, en wordt overigens WebView2 niet geïnstalleerd.

Itgenuty427:
Er kan geen verbinding worden gemaakt met de database Business Apps\Teamleader Focus.
De aanvraag is afgebroken:
Kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken.

Ik gebruik Windows 7.

Hoe los ik dit op?

WebView2 installeren

De WebView2 Runtime is nodig om de nieuwe Microsoft Edge browser te kunnen gebruiken voor het aanmelden. Vanaf versie 20.2 is die verplicht geworden; het gebruik mt de oude Internet Explorer is niet meer mogelijk. Steeds meer cloudplatformen blokkeren hier toegang voor of testen er niet meer mee waardoor de schermen niet te lezen zijn.

De WebView2 Runtime is de lijmlaag die Microsoft apart meelevert tussen applicatieprogrammatuur en de Edge browser. De hoop is dat Microsoft deze lijmlaag opneemt in de volgende Windows-versie.

Waarschijnlijk faalt de installatie door een verouderde Windows-versie die niet meer de meest recente versleutelingstechnieken ondersteunt.

Advies is om een IT-beheerder te betrekken en de WebView2 Runtime te laten installeren.

Dat kan door de download uit te voeren vanaf https://go.invantive.com/webview2. Daarnaast kan ook een installatie gedaan worden vanaf de officiële Microsoft-pagina WebView2 - Microsoft Edge Developer.

Een willekeurige recente versie op deze pagina voldoet.

TLS/SSL foutmelding

De foutmelding over de versleuteling kan mogelijkerwijs door een beheerder opgelost worden, maar dringend advies is om op een recente versie van Windows over te stappen met hardware volgens de specificaties.

Zie ook bijvoorbeeld Itgenobr134: System.Net.WebException The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel

We kunnen alleen Windows-versies ondersteunen die recente versleutelingstechnieken ondersteunen.

Windows 7 wordt niet meer ondersteund door Invantive. De ondersteuning door Microsoft zelf is gestopt per 14 januari 2020.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.