Installatie WebView2 Runtime lukt niet

Na installatie van de nieuwe 20.2 versie van Invantive Control for Excel lukt het me niet om na het invullen van de Exact Online aanmeldgegevens voorbij de stap te komen waarin gevraagd wordt of de “WebView2 Runtime” geïnstalleerd mag worden.

Als ik hierop bevestig gebeurt er niks.

Hoe kom ik nu in Exact?

De WebView2 Runtime is nodig om de nieuwe Microsoft Edge browser te kunnen gebruiken voor het aanmelden. Vanaf versie 20.2 is die verplicht geworden; het gebruik mt de oude Internet Explorer is niet meer mogelijk. Steeds meer cloudplatformen blokkeren hier toegang voor of testen er niet meer mee waardoor de schermen niet te lezen zijn.

De WebView2 Runtime is de lijmlaag die Microsoft apart meelevert tussen applicatieprogrammatuur en de Edge browser. De hoop is dat Microsoft deze lijmlaag opneemt in de volgende Windows-versie.

Waarschijnlijk faalt de installatie door ontbrekende rechten.

Advies is om een IT-beheerder te betrekken en de WebView2 Runtime te laten installeren.

Dat kan door de download uit te voeren vanaf https://go.invantive.com/webview2. Daarnaast kan ook een installatie gedaan worden vanaf de officiële Microsoft-pagina:

Een willekeurige recente versie voldoet.

De oorzaak van het telkens opnieuw installeren van Webview2 is gevonden. Het blijkt dat er verschillende versies van Webview2 in omloop zijn gebracht door Microsoft met een ander installatiegedrag; de ene reeks versies gebruikt het registry, de andere reeks niet.

Inmiddels biedt Webview2 een faciliteit aan onze programmatuur om op te vragen of hij geïnstalleerd is. Met ingang van release 22.0.159 (en BETA 22.1.32) is de logica verbeterd en zou niet telkens de vraag gesteld moeten worden voor de upgrade van Webview2, maar uitsluitend indien nodig.

Advies is om een upgrade te installeren van deze locatie: