Kan autorisatie niet vernieuwen voor Loket

Het vernieuwen van een Power BI dataset op Loket.nl via de Invantive Cloud geeft een foutmelding.

(Ik heb de verbinding ingesteld dmv de database delegatie van de klant, en de bridge online URL).

Request failed: *
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(eo: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token.
Het access token kon niet worden verkregen.
Voor gegevenstoegang is een actief OAuth access token vereist.
Een nieuw access token kon niet worden verkregen door het OAuth refresh token om te wisselen.
Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ‘eo’ van de database.
(itgenoda061, cc135b64-0678-4650-8a73-4f0ce3b7deaa))

Echter kan de database eigenaar de autorisatie niet vernieuwen/een nieuwe acces token aanmaken.

Hoe kunnen wij de autorisatie/OAuth token vernieuwen voor Loket?

De foutmelding wordt veroorzaakt door een bug in Invantive Cloud. Een oplossing voor deze bug zal naar verwachting maandagavond in productie genomen zijn.

Echter, hou rekening er mee dat de Loket-driver het gebruik van een eigen client ID vereist zoals beschreven op Belangrijke wijziging Loket.nl: voorkom een storing en handel voor einde augustus. De accountant kan deze verschaffen.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.