Meest populaire Teamleader Focus tabellen voor 2022

Go to English version

De Invantive-drivers stellen real-time alle enigszins bruikbare tabellen ter beschikking voor Teamleader.

De Teamleader tabellen zijn beschikbaar voor gebruik in SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query, Azure Data Factory, Qlik, Tableau en andere populaire pakketten.

Uitleg voor het koppelen van Teamleader met Power BI is te vinden in Verbind Power BI met Teamleader Focus.

Een aantal Teamleader tabellen werden het meest gebruikt over het afgelopen jaar. De onderstaande tabel toont welke Teamleader tabellen het populairst zijn en helpen u om vlot tabellen te kiezen.

Positie Tabelnaam Omschrijving
1 V2.TimeTracking Uren
2 V2.ProjectItems Projectitems
3 V2.InvoiceLinesAll Factuurregels
4 V2.Deals Deals
5 V2.Invoices Facturen
6 V2.Events Gebeurtenissen
7 V2.Companies Klanten
8 V2.Contacts Contactpersonen
9 V1.companies Klanten (V1)
10 V2.EventAttendees Deelnemers aan gebeurtenis

Meer informatie over Teamleader tabelgebruik:

Een volledig overzicht van alle Teamleader Focus-tabellen staat op: