Missende kolom CustomField in de tabel Items en EndDate in SupplierItems

Sinds vannacht krijgen we een foutmelding van een missende kolom op 2 tabellen:

  1. ExactOnlineREST.Logistics.Items@eol
    Foutmelding: The property ‘CustomField’ does not exist on type ‘Invantive.ExactOnlineREST.Logistics.Items@eol’. Make sure to only use property names that are defined by the type.

  2. ExactOnlineREST.Logistics.SupplierItems@eol
    Foutmelding:
    Failure happened on ‘Source’ side. 'Type=Microsoft.OData.Core.ODataException,Message=The property ‘EndDate’ does not exist on type ‘Invantive.ExactOnlineREST.Logistics.SupplierItems@eol’.

Op Invantive Cloud zelf treden voor zover bekend geen foutmeldingen op.

Echter, waarschijnlijk is een uitbreiding van de Exact Online tabellen en kolommen de oorzaak van de foutmelding: Power BI c.s. krijgen via een zogenaamde EDM-model de metadata bestaande uit tabellen en kolommen aangeleverd. T.b.v. betere prestaties wordt telkens hetzelfde EDM-model teruggegeven en elke paar dagen opnieuw berekend. De aanwezigheid van nieuwe kolommen in de data t.o.v. de metadata is blijkbaar een fatale fout.

Als workaround zijn de bestaande EDM-caches geleegd.

In de volgende release van Invantive Cloud zullen ze automatisch geleegd worden bij een upgrade, zodat dit probleem op drivers voor platformen met een statisch datamodel niet meer kunnen optreden.

U kunt ook op Bridge Online aanmelden en in het menu rechtsboven kiezen voor “Cache reset”.

Het probleem kan nog steeds optreden voor platformen met (geheel of deels) dynamische datamodellen zoals AFAS Profit, Salesforce en Teamleader (custom fields).

Advies is om de download nogmaals te proberen.

Dank, ik had zojuist beide tabellen opnieuw geprobeerd en het gaat nu weer goed!

1 Like