The property ‘AddressSource’ does not exist on type

DataSource.Error: OData:
The property ‘AddressSource’ does not exist on type ‘Invantive.ExactOnlineREST_CRM_AccountsBulk@eol’.
Make sure to only use property names that are defined by the type or mark the type as open type.

Ook bij tabel Invantive.ExactOnlineREST_CRM_Accounts@eol.

Kunt u meer context geven / vraag?

Bij het ophalen van Accounts tabellen via invantive vanuit Exact krijg ik de bovenstaande foutmelding.

Hoe kan ik deze oplossen?

Ik vermoed dat de oorzaak gelijk is zoals uit deze forumpost:

Dank. Advies is om op Bridge Online aan te melden en in het menu rechtsboven kiezen voor “Cache reset”.

Op basis van de tabelnaamgeving zult u een andere server dan Bridge Online gebruiken. U dient op deze server aan te melden.

Dat heeft niet gewerkt.

OK.

Welke server wordt gebruikt (URL)?

https://bridge-online.cloud/

Dat is eigenaardig. OData entiteitsnamen zoals Invantive.ExactOnlineREST_CRM_AccountsBulk@eol zouden niet mogen voorkomen op deze Invantive Bridge Online-omgeving en moeten een foutmelding geven.

Zekerheidshalve is de cache ook door ons verwijderd.

Zou u nogmaals willen proberen?

Als dat niet werkt, gelieve dan de tabel via “Recente Bronnen” nogmaals toe te voegen. De verwachte tabelnaam is dan ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@eol (dus met ‘.’ in plaats van ‘_’).


Helaas nog steeds dezelfde foutmelding.

In het overzicht bij “Recente Bronnen” staat inderdaad de tabelnaam met “.” . De foutmelding geeft toch weer de “_” weer.

Advies is om de tabel te vervangen door de nieuwe tabel.

Mocht dat niet lukken, gelieve dan de volledige query uit Power Query als antwoord toe te voegen.

Zojuist nogmaals geprobeerd, nog steeds de gelijke foutmelding.

let
    Source = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/............./odata4", null, [Implementation="2.0"]),
    #"ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@eol_table" = Source{[Name="ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@eol",Signature="table"]}[Data]
in
    #"ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@eol_table"

Kunt u de URL bij OData.Feed eens proberen te openen in de browser, inclusief tabelnaam (dus https://bridge-online.cloud/IETS/odata4/ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk@eol? U dient dan de Invantive Cloud-gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

U kunt het ook proberen via https://access-odata.com. Daar kunt u de tabelnaam opgeven na aanmelden.

Als deze downloads volgens Invantive Bridge Online Monitoring probleemloos lopen, controleer dan svp dat u alleen daadwerkelijk bestaande velden in uw queries / rapportages gebruikt. Zoek hiervoor op het veld AddressSource. Mogelijk betreft dit een fout in uw rapportages / queries.