Ophalen lijst adressen en contactpersoongegevens uit Exact Online

Ik wil een lijst ophalen uit een Exact Online administratie met de adressen en de gegevens van de gekoppelde contactpersoon.

Hoe doe ik dat?

Er zijn twee queries die je zou kunnen gebruiken om de locatiegegevens plus contactpersoon op te halen. De eerste is:

select ads.contactname
,   ads.accountname
,   ads.addressline1
,   ads.postcode
,   ads.city
,   ads.state
,   ads.country
,   ads.main
,   ads.phone
from  addressesbulk ads

Deze query haalt alle adressen op en drukt die af, inclusief de naam van de contactpersoon. Je kunt vervolgens de gegevens exporteren naar bijvoorbeeld Excel. De manier waarop is beetje wisselend; in Invantive Query Tool zit bijvoorbeeld een knop ‘Exporteren’ en in Invantive Cloud een knop ‘Export to Excel’. Je kunt het spreadsheet ook met een Invantive Script statement maken:

local export results as "BESTANDSNAAM" format xlsx include headers

Echter, je hebt maar weinig extra informatie over de contactpersoon. Wil je bijvoorbeeld het e-mailadres, dan kun je de contactpersonen koppelen met:

select ads.contactname
,   ctt.email contact_email
,   ads.accountname
,   ads.addressline1
,   ads.postcode
,   ads.city
,   ads.state
,   ads.country
,   ads.main
,   ads.phone
from  addressesbulk ads
left
outer
join  contacts ctt
on   ctt.division = ads.division
and  ctt.id    = ads.contact

Wil je eventueel alleen adressen waar ook een contactpersoon op bekend is, voeg dan aan de query toe:

where ads.contact is not null

Mocht je honderdduizenden adressen hebben en wil je maar een deel van de gegevens (wat vaak significant sneller) is, voeg dan toe:

limit 1000