Opstarten Excel add-in langzaam, herhaaldelijk vervangen XLAM-bestand met melding itgenuty689

Bij het opstarten van de Excel add-in Invantive Control zien we bij enkele gebruikers dat het XLAM-bestand met de formules zoals voor Exact Online bij elke opstart opnieuw vervangen wordt. Dit vertraagt het opstarten en veroorzaakt incidenteel foutmeldingen omdat een andere EXCEL.EXE nog draait.

Advies is om:

  • eerst het bestand “Invantive Control functions.xlam-sig” weg te halen uit de map %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns (meer informatie over %USERPROFILE%).
  • en vervolgens de meest recente versie te installeren van Invantive Control for Excel vanaf https://releasenotes.invantive.com.

Merk terzijde op dat Invantive Control for Excel uit twee invoegtoepassingen bestaat. Naast de xlam is de andere “Invantive Control for Excel” (bestandsnaam Invantive.Excel.Starter.vsto).