Opvragen alle recente Exact Online boekingen in een eerder boekjaar

Bij het online samenwerken is het soms onhandig dat je niet van elkaar weet wie recent welke boekingen heeft gedaan in een eerder boekjaar in een van de administraties. Een lijst met recent gemaakte boekingen helpt om vlot te achterhalen of boekingen niet 2x gedaan worden of vergeten.

De volgende Exact Online query kijkt in alle geselecteerde administraties en retourneert een lijst met alle boekingen in een eerder boekjaar gemaakt in de laatste 14 dagen:

use all@eol

select tle.division
,   tle.journalcode
,   tle.entrynumber
,   tle.linenumber
,   tle.financialyear
,   tle.financialperiod
,   tle.date
,   tle.amountdc
,   tle.description
,   act.code
,   act.name
,   gat.code
,   gat.description
from  TransactionLinesIncremental@eol tle
left
outer
join  AccountsIncremental@eol act
on   act.Division = tle.Division
and  act.id    = tle.Account
left
outer
join  GLAccountsIncremental@eol gat
on   gat.Division = tle.Division
and  gat.id    = tle.GLAccount
where tle.created > trunc(sysdate) - 14
and  tle.creator 
    in 
    ( select /*+ low_cost */ distinct userid 
     from ExactOnlineREST..Users@eol 
     where user = 'vul-aanmeldcode-gebruiker-in' 
    )
and  tle.financialyear < 2022
order
by   tle.division
,   tle.entrynumber
,   tle.linenumber