Opvragen JSON van Loket loonstroken via PayrollPeriodResults By EmploymentId And Year

Vanmorgen een call gehad met Loket technische mensen om hier naar te kijken. We kunnen momenteel aan Loket klanten niet tonen wat ze willen zien.

Loket developer gaf aan dat voor onderstaande tabel gekozen moet worden voor JSON, en dat Invantive deze heeft ingesteld op PDF:

LoketNlRest.Payslip.PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear

Technische verhaal erachter gaat mij te ver. Loket geeft aan moet JSON zijn. Zoals beschreven op:

Zou je de exacte query kunnen toevoegen?

De volgende query geeft de JSON van de loonstroken van de dienstverbanden en jaren:

select ppr.document
from  PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults pat
join  PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear(pat.prt_employmentId, pat.prn_payrollPeriod_year) ppr
limit 10

De JSON kun je dan exporteren via bijvoorbeeld:

local export documents in DOCUMENT to "c:\temp" filename automatic

Let op: blindelings bovenstaande query draaien op een Loket-omgeving met 5.000 werkgevers en veel meer werknemers en dienstverbanden duurt heel lang. Daarom is een limit 10 toegevoegd.

Net zoals bij de loonaangiftes richting de BelastingDienst zit er een structuur in de JSON. Hier doet Invantive SQL op dit moment niks; de query moet zelf alles opknippen nadat de specificaties opgevraagd zijn. Bij terugkerende vraag kunnen we overwegen dit opknippen van het document (de “payload”) toe te voegen als een aparte view.

Een klein voorbeeld met minimale informatie vanwege privacy toont het soort loonstrook en de periode (want alleen het jaar wordt meegegeven en daar komen 0 of meer periodes op terug):

select pat.prt_employmentId
,   pat.prn_payrollPeriod_year
,   j.*
from  PayrollAdministrationPayrollRunPeriodResults pat
join  PayrollPeriodResultsByEmploymentIdAndYear(pat.prt_employmentId, pat.prn_payrollPeriod_year) ppr
join  jsontable
    ( 'content.payrollPeriods[*].payslipTypes[*]'
     passing ppr.document
     columns payslip_type_value varchar2 path 'payslipType.value'
     ,    payroll_period varchar2 path '::ancestor.payrollPeriod.periodNumber'
    )
    j
limit 100

met als resultaat:

Na analyse blijkt dat de metadata de structuur beschrijft. Voor een volgende release kijken we of het lukt om de metadata automatisch te vertalen naar onderliggende tabellen. ITGEN-5331

Super dat dit wordt opgepakt. Ben erg benieuwd, want daarna kunnen we live met Loket.

Ik wacht volgende release vol spanning af.

Tot dusver dank voor het oppakken.

Wat is de status hiervan? Wordt dit nu door Invantive opgepakt zodat we deze uitgepakt kunnen benaderen vanuit Invantive tool? Of is support afdeling van Loket nodig hiervoor? Kunnen wij iets doen om te versnellen?

Dit wordt door Invantive opgepakt.

Op dit moment krijgen andere activiteiten voorrang om gebruikers te helpen om trickle loading makkelijker te managen. Ik kan geen verwachte beschikbaarheid afgeven.

Kleine/vriendelijke reminder dit op te pakken zodra enige capaciteit beschikbaar is. Voor zowel de Loket sales jongens als voor ons is dit momenteel showstopper om live te gaan en/of te verkopen.

Deze views zijn enige tijd geleden beschikbaar gekomen zoals:

 • EmployerEmploymentPayrollPeriodComponents
 • EmployerEmploymentPayrollPeriodPayslipComponents