Tarief uit Loket ophalen

Ik wil graag de kolom tarief van een loonstrook ophalen, echter krijg ik deze niet opgehaald:

image

Is het mogelijk om deze beschikbaar te stellen? Zo ja, uit welke endpoint kan ik deze info ophalen?

Alle Loket-API’s zijn gekoppeld als tabellen en/of tabelfuncties.

Het is niet bekend welke velden dit zijn.

Advies is om in de browser via “Inspect” te kijken wat de veldnaam is. Mogelijkerwijs dat een zoekactie op SQL Driver for loket.nl (REST) API - Loket.nl REST API Data Model dan leidt tot de bijbehorende tabel(len).

Alternatief is om via de betrokken accountant de vraag voor de tabel neer te leggen bij Loket zelf.