"Overflow or underflow in the arithmetic operation." melding bij grote download documenten in Exact Online

Bij het gebruik van de documentcategorie “Employees” krijg ik onderstaande melding, er gaat iets niet goed bij heet uitvoeren van de URL:

https://app.get-my-report.com:443/eol/nl/Preset?preset=gmr-eol-download-documents&division_code=1688551&file_name_pattern=&account_code=&project_code=&category_description_pattern=Employees

Server Error in ‘/eol/nl’ Application.
Overflow or underflow in the arithmetic operation.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.ArithmeticException: Overflow or underflow in the arithmetic operation.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[ArithmeticException: Overflow or underflow in the arithmetic operation.]
[HttpException (0x80004005): An error occurred while communicating with the remote host. The error code is 0x80070216.]
System.Web.Hosting.IIS7WorkerRequest.RaiseCommunicationError(Int32 result, Boolean throwOnDisconnect) +268
System.Web.Hosting.IIS7WorkerRequest.FlushCore(Boolean keepConnected, Int32 numBodyFragments, IntPtr[] bodyFragments, Int32[] bodyFragmentLengths, Int32[] bodyFragmentTypes) +95
System.Web.Hosting.IIS7WorkerRequest.FlushCachedResponse(Boolean isFinal) +787
System.Web.HttpResponse.UpdateNativeResponse(Boolean sendHeaders) +1386
System.Web.HttpRuntime.FinishRequestNotification(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context, RequestNotificationStatus& status) +182`
Version Information:** Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3905.0

Volgens de registratie treedt deze foutmelding op na circa 6 minuten:

Invantive Data Access Point 22.0.84-PROD+3263: itgendap011: Executed preset with name ‘gmr-eol-download-documents’, code ‘GMR-EOL-DOWNLOAD-DOCUMENTS’, message ID ‘40f183a2-8805-43b4-9470-a4dbf688ecc3’. Execution time 375,669 ms. (gmr-eol-download-documents).
Invantive Data Access Point 22.0.84-PROD+3263: itgendap014: OK: return page ‘application/octet-stream’ with 1,081,752,452 bytes of data, log for billing: True. (/eol/nl/Preset?preset=gmr-eol-download-documents&division_code=1688551&file_name_pattern=&account_code=&project_code=&category_description_pattern=Employees).

Het gaat hier om een ZIP-bestand van circa 1 GB (bij PDF is de daadwerkelijke inhoud dan meestal iets groter).

De data wordt teruggestuurd maar de webserver hierop vast met de foutmelding:

Exception information:
Exception type: ArithmeticException
Exception message: Overflow or underflow in the arithmetic operation.

Er zal gekeken worden om eventueel een aanpassing te maken aan Invantive Data Access Point om ook bestanden groter dan 1 GB te verwerken, maar gezien de vervanging door Invantive Cloud zal dit mogelijk niet meer verbeterd worden.

Advies voor nu is om een kleinere selectie te maken zodat de totale omvang afneemt tot onder 1 GB.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.