Pivot tables zijn geblokkeerd in Excel

Ik kan alleen de pivot tabels aanpassen/gebruiken in de Ontwerpmodus.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ook buiten gebruik van de Invantive Control Ontwerpmodus de Excel draaitabellen bewerkbaar zijn?

Dat is een goede vraag.

Korte antwoord op de vraag “Hoe zorg ik ervoor dat ik in Excel cellen kan bewerken met Invantive Control” is:

  • Ga naar lint “Modelleur”.
  • Zet “Ontwerpmodus” aan.
  • Ga naar “Bewerk”.
  • Zet het vinkje bij “Sta wijzigingen buiten blokken toe”.
  • Kies de knop “Opslaan”.
  • Sla Excel werkboek op.

Vanaf nu kun je ook buiten de Excel ranges met de blokken die Invantive Control vult wijzigingen maken.

Als alternatief kun je ook voor bijvoorbeeld cellen de eigenschap “Beveiligd” uitzetten.

Het lange antwoord op de vraag is:

Invantive Control is oorspronkelijk bedoeld om op een ISO-compliant wijze rekenmodellen op te stellen waar de controlerend accountant met volle overtuiging ook een handtekening wil zetten onder de uitkomsten qua controleerbaarheid, herleidbaarheid en volledigheid. Daarom zitten er standaard veel features in om realisatie van het normen te kunnen waarmaken.

Het vinkje “Sta wijzigingen buiten blokken toe” is een van die features.

Voor MKB-bedrijven is het vaak minder hard nodig; de eigenaar is vaak ook lid van de directie.

Het toepassingsgebied van Invantive Control is wel serieus gewijzigd. Was dat tot 2016 vooral grote kapitaalinvesteringen tot een miljard Euro, is dat tegenwoordig veelal operationeel in bedrijven met een kleiner risicoprofiel.

Ik zal intern overleggen of we deze eigenschap kunnen omzetten. Voor complexe rekenmodellen of grote risico’s kan het vinkje dan altijd nog aangezet worden door de ontwerper van het Excel risicomodel.