Projecten plannen in Microsoft Outlook met Invantive Vision

Wanneer je weloverwogen planningsbeslissingen dient te nemen is inzage in de beschikbare resources erg belangrijk. Met Invantive Vision heb je binnen Microsoft Outlook altijd en overal toegang tot deze resources en projecten. Met Invantive Vision kun je in Microsoft Outlook projecten plannen, projecten bijhouden, projectgegevens delen en de voortgang bewaken. Zo kun je met Invantive Vision medewerkers aan projecten koppelen, taken toewijzen, de gewerkte uren registreren en factureren. Op basis van de gewijzigde resources wordt de project planning in Microsoft Outlook automatisch aangepast. Invantive Vision biedt je als projectmanager volledige controle over lopende projecten .

In de onderstaande video ziet u hoe project planning in Microsoft Outlook met Invantive Vision mogelijk is.

Video projecten plannen Microsoft Outlook