Projectfasering van Grondexploitatie Projecten

Binnen Invantive Estate kun je voor projecten een fasering opgeven. Elk project zit dan altijd in een van de mogelijke projectfases.

Bovendien kun je opgeven of elke projectfase voor elke productgroep mogelijk is, of alleen voor specifieke productgroepen. Tenslotte kun je instellen dat er een logica zit in de achtereenvolgende projectfases waar een project in verkeert. Dit lijkt erg op de workflow van een proces binnen Invantive Estate.

In dit voorbeeld laat ik aan de hand van een Grondexploitatie productgroep zien hoe je de lijst van mogelijke projectfases kunt beperken en de overgangen tussen deze projectfases.

Projectfases voor Grondexploitatie

Een lijst van mogelijke projectfases binnen Grondexploitatie kan zijn:

  • G_H: Haalbaarheidsonderzoek;
  • G_E: Grondexploitatie;
  • AF: Afgerond.

Elke grondexploitatie verkeert dus in hetzij de fase “Haalbaarheidsonderzoek”, “Grondexploitatie”, hetzij “Afgerond”.

Projectfaseovergangen

Met hulp van projectfaseovergangen kun je instellen dat niet elke willekeurige overgang gemaakt kan worden tussen projectfases. Bijvoorbeeld als volgt:

  • Van “Niks” naar “Haalbaarheidsonderzoek”: de haalbaarheid kan onderzocht gaan worden.
  • Van “Haalbaarheidsonderzoek” naar “Grondexploitatie”: de gronden kunnen geëxploiteerd gaan worden.
  • Van “Grondexploitatie” naar “Afgerond”: het grondexploitatie project is afgerond.

In Invantive Estate ziet dat er als volgt uit in het scherm “Projectfaseovergangen”:

Merk op dat er ook een weg terug van “Grondexploitatie” terug naar “Haalbaarheidsonderzoek” gedefinieerd is. Deze wordt gebruikt om de fase van een project een stap terug te zetten.

Als je de fase van een grondexploitatieproject wilt wijzigen in het scherm “Projecten”, dan zie je alleen de projectfases die op basis van de huidige fase mogelijk zijn. Het maakt daarbij niet uit of je gebruik maakt van de integratie in Microsoft Outlook of de web gebruikersinterface.