Refresh blijft hangen ondanks kleine uitvraag bij Exact Online

In PowerBI haal ik slechts max 200k rijen op uit Exact Online, maar de refresh lijkt te blijven hangen. In de Bridge Online Monitor wordt aangegeven dat de rijen wel zijn opgehaald, maar niet succesvol zijn afgerond:

Log retrieval of 108,231 rows on ‘ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental’ in 589,556 ms, success: False.

Daarna:

Uncached response retrieval failed. Return failed response. Do not add failed response to the response cache.

Ik kan niet achterhalen wat ik kan doen om deze kleine load wel succesvol te laten afronden.

Om welke tabel gaat dit?

Staat er bij het verzoek linksonder nog een foutmelding zoals time-out?

In de volgende release is de tekst verder verfijnd om onderscheid tussen fout en goed beter herkenbaar te maken.

Het gaat om de incremental transactionlines en er komt geen foutmelding. Het lijkt of het blijft hangen, zonder ooit te eindigen.

Waarschijnlijk moet de time-out nog ingesteld worden. De eerste keer ophalen van een *Incremental-tabel kan even duren.

In de foutmelding staat:

…589,556 ms…

en dat is ongeveer 10 minuten. De standaard time-out van Power BI voor OData-downloads is tien minuten en helaas niet centraal wijzigbaar. Waarschijnlijk staat er ook een foutmelding met hint in de Bridge Online Monitoring linksonder.

Advies is om de aanpassingen te maken aan OData.Feed zoals beschreven in Vermijd time-out fout bij Power BI OData download en het dan nogmaals te proberen.

Hiermee is het probleem opgelost. Dank voor je terugkoppeling.

Blij te horen. Op afzienbare termijn wordt in dit soort situaties automatisch een tip per e-mail gestuurd.