Saldi opvragen van een bereik van kostenplaatsen

Beste ,

Ik ben een beetje aan het experimenteren met de aangereikte tools.

Om een tabel te maken die bijgewerkte resultaten geeft per kostenplaats gebruik ik de formule I_EOL_CCE_BAL_PDER. Ik kan hierbij telkens de administratie, het boekjaar en de periode van… tot/met aanpassen.

Maar ik zou dit ook graag weten over een bereik van (opeenvolgende) kostenplaatsen, dus waarbij ik bij de functieargumenten

Cost Centre Code from
CC code to

kan nemen (bijvoorbeeld voor alle kostenplaatsen beginnend met 1 zou ik dan van 1000000 to 1999999 nemen).

Ik vind deze formule niet direct terug bij de bouwblokken.

Is dit mogelijk en hoe pak ik dit best aan?

Meerdere kostenplaatsen in 1x selecteren

De beschreven wens is vergelijkbaar met de mogelijkheid om meerdere grootboekrekeningen te specificeren bij deze formule zoals mogelijk in de BETA-versies sinds december jongstleden (voor meer informatie over het consolideren over een lijst of bereik van grootboeknummers zie Nieuwe Excel consolidatiemogelijkheden voor Exact Online bedrijven en grootboekrekeningen).

Voor kostenplaatsen (en ook kostendragers) is die functionaliteit er momenteel niet; er kan alleen een specifieke kostenplaats of kostendrager opgegeven worden.

Analytisch boekhouden wordt voornamelijk in België gebruikt en kent daardoor een lagere benuttingsgraad dan bijvoorbeeld rapportage op grootboekrekeningen. Het is naar verwachting voor Invantive momenteel financieel niet lonend om deze functionaliteit toe te voegen. Indien de software verder hetgeen doet dat nodig is, kan ik laten nakijken of het tegen eenmalige kosten gerealiseerd kan worden (het loopt daarna mee in het onderhoud vanuit het abonnement), maar advies is om eerst de software verder uit te proberen.

Schatting

Reken hierbij op EUR 1500 om voor kostenplaats en kostendrager bij de Exact Online saldiformules niet alleen een specifieke waarde te kunnen opgegeven maar ook:

  • Leeg: geen filtering (reeds aanwezig).
  • Exacte match, voorbeeld A001: waarde is A001 (reeds aanwezig).
  • Willekeurige reeks tekens, voorbeeld A%: waarde begint met 8.
  • Willekeurig teken, voorbeeld A__1: waarde begin met A, 2 tekens, daarna 1.
  • Rangefilter, voorbeeld A020-A040: alle kostenplaatsen/-dragers die alfabetisch gesorteerd in gebied tussen links- en rechtergrens vallen, inclusief linker- en rechtergrens. Dus A020, A021, A030, maar ook A040.
  • Reeksfilters, voorbeeld A001,A003,A012: precies deze 3.
  • Reeksfilters, voorbeeld A__1, A__3, A012: A012 + alles wat valt in de twee filters met willekeurig teken.