Tableau failed to create an extract. Deadline Exceeded

Lijkt alsof het te lang duurde… Deadline Exceeded
(Dit was poging om 2 Incremental-tabellen voor het eerst op te halen) Gaf fout na iets langer dan 2 uur aan.

Melding:

Tableau failed to create an extract.
This data source requires an extract before you can start your analysis.
Click Edit Data Source, and then click the sheet tab to create the required extract.
Click Continue to proceed without creating the required extract.
An error occurred while communicating with the OData data source
Deadline exceeded
Unable to create extract

Voor het initieel laden van incrementele tabellen dient u rekening te houden met tenminste 2 seconden per 1.000 rijen. Dit initieel laden kan ook door een upgrade van Invantive SQL en/of Invantive Cloud veroorzaakt worden, bijvoorbeeld omdat een nieuw veld is toegevoegd.

Het is niet ongebruikelijk dat de gemiddelde tijd veel hoger is. Dit kunt u zien op https://status.invantive.com in deze grafiek:

waarbij de 95-percentiel van responstijden weergegeven wordt. Op dit moment wordt dus 95% van de REST API-verzoeken binnen 483 ms afgehandeld, gemeten van de ontvanger. De incrementele tabellen zitten altijd significant hoger qua duur, maar de (kortsondige) variaties in responsetijden tot ruim over de 10 seconden zijn niet ongebruikelijk.

U kunt de daadwerkelijke snelheid zien in het scherm “Sessie I/O’s” (https://cloud.invantive.com/app/diagnostics/sessionios). Merk op dat het tot enkele minuten kan duren na afronding van een API-call vooraleer hij in dit scherm zichtbaar is, en er maximaal 24 uur in het verleden gekeken kan worden:

Advies is om de download nogmaals te starten. Het initieel laden is “herstartbaar” en intelligent; het reeds gedane werk van een initiële laadactie gaat niet verloren, maar zal gebruikt worden bij de volgende download.

Een woord van waarschuwing

De Exact Online API’s zijn de afgelopen jaren steeds verder afgeknepen en de verwachting is dat deze nog verder afgeknepen zullen worden omdat Exact in onze visie qua omzetgroei geen andere mogelijkheden meer heeft in de markten die men bedient. Het hoofdstuk buiten Benelux is grotendeels afgesloten, de meeste online concurrenten zijn aan het einde van hun levensfase of hebben een dusdanig sterke positie zoals AccountView dat overstappen langzaam of niet gebeurt.

Enige tijd geleden is Exact begonnen met het verkopen van duurdere API-abonnementen (de meerprijs schijnt EUR 1.000 per maand te zijn voor onbeperkt aantal API-calls). Daarnaast heeft Exact Online het aantal nieuwe boekingsregels per administratie per maand beperkt vanaf voorheen onbeperkt tot relatief lage aantallen van 10.000 (non-Premium) en 25.000 (Premium). Zie afbeelding van https://www.exact.com/nl/producten/boekhouden/features-en-prijzen:

Met een beetje volume qua logistiek en relatief kleine orders qua bedrag wordt het aantal van 25.000 boekingsregels per maand al snel bereikt, zelfs door het kleinbedrijf.

Het is ons niet bekend of er en wanneer nog meer wijzigingen in de Exact Online abonnementsvoorwaarden doorgevoerd zullen worden. In de praktijk worden abonnementsvoorwaarden in stilte gewijzigd zonder klanten hierover te informeren.

Deze strategiewijziging naar uitponden is één van de redenen dat Invantive zelf voor de boekhouding en een aantal andere apps overstapt van Exact Online naar Odoo (zie Waarom gaat Invantive voor Odoo als interne en strategische keuze?). Ook al wordt alleen de Exact Online Verkoopmodule alleen gebruikt in de eindfase van de abonnementsafrekening, het benodigde aantal API-calls voor de laatste stappen overschrijdt de verwachte daglimieten en het aantal nieuwe boekingsregels uit de verkoopfacturatie alleen al is hoger dan de nieuwe limiet.

Indien uw administratie op dit moment meer dan 1 miljoen boekingsregels heeft of u meer dan 10.000 boekingsregels maakt per maand, kunt u overwegen over te stappen op een Exact Online Premium-abonnement, eventueel uitgebreid met aanvullende modules. Hierin zit ook naar verluidt een Power BI-connector.

De kosten van het nieuwe abonnement kunnen een forse verhoging betekenen van de maandelijkse kosten; een factor 10 is niet ongebruikelijk met benodigde add-ons. U kunt ook overwegen het proces zo vorm te geven dat minder boekingen gemaakt worden, eventueel in een nieuwe administratie of via verdicht boeken, of overstappen op een andere online oplossing.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.