Teamleader V2 Invoices import in Power BI blijft hangen

De V2 Invoices API van Teamleader lijkt niet meer te werken sinds half februari. Binnen Power BI blijft deze vernieuwen. Andere API’s van teamleader werken wel.

Er was één aanvraag die bleef hangen en niet meer reageerde. Deze zorgde ervoor dat de rest in de wacht bleef staan. De oorzaak van het probleem is onduidelijk, maar het lijkt er op dat de aanvraag is vrijgegeven en het ophalen weer werkt.

Helaas werkt het nu nog steeds niet, kunt u dit nog eens nakijken aub?

In Invantive Bridge Online Monitoring (https://bridge-online.cloud/monitoring) kunt u de downloads zien. Door te sorteren op de kolom “Totale Duur (ms)” is zichtbaar dat er een download actief is van V2.Invoices sinds circa een half uur en tientallen dezelfde downloads hierop wachten. De download lijkt niet te beëindigen. De oorzaak is onduidelijk.

Via de button “Verzoek Afbreken” is een verzoek ingediend om deze te beëindigen. Dit lijkt niet te gebeuren. Er is daarom gekozen een herstart uit te voeren.

Er zal onderzocht worden waarom incidenteel deze specifieke tabel tot problemen leidt. Mocht het nogmaals optreden, gelieve dit topic aan te vullen.

Helaas nog steeds geen succes.

En het werkt weer!

1 Like

Het probleem blijft zich toch voordoen blijkbaar? Ik kan ze nu weer niet ophalen.

Ook nu blijft hij helaas weer laden?

Het probleem lijkt specifiek in deze omgeving reproduceerbaar. Er staan tientallen downloads te wachten. Mogelijk een omgevingsspecifiek issue zoals bijvoorbeeld datacorruptie.

De instance zal herstart worden; gelieve over 30 minuten nogmaals te proberen.

Daarnaast verzoek om delegatie te verlenen en het PBI rapport op te slaan als Power BI template en ter beschikking te stellen. Daarmee zal geprobeerd worden het achterliggende probleem te achterhalen.

Hetzelfde probleem treedt ook elders, zie App Online Teamleader reageert niet?.

De oorzaak (een zogenaamde “deadlock” die incidenteel optreedt) is gevonden en opgelost. De oplossing zal voor 1 september 2022 in productie genomen zijn.