Twinfield Administratiegroepen niet opvraagbaar via query

Bij het opvragen van de Twinfield administratiegroepen in de website zie ik wel een viertal administratiegroepen:

Administratiegroepen web

Echter, via de tabel OfficeGroups komen er geen rijen terug:

Twinfield administratiegroepen

Met native request logging zie ik dat de volgende vraag gesteld wordt:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
<soap12:Header>
 <Header xmlns="http://www.twinfield.com/">
  <CompanyCode>12345</CompanyCode>
  <AccessToken>...</AccessToken>
 </Header>
</soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <Search xmlns="http://www.twinfield.com/">
   <type>OFG</type>
   <pattern>*</pattern>
   <field>0</field>
   <firstRow>1</firstRow>
   <maxRows>10000</maxRows>
   <options>
   </options>
  </Search>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Het antwoord is echter leeg:

<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"><soap:Body><SearchResponse xmlns=\"http://www.twinfield.com/\"><SearchResult /><data><TotalRows>0</TotalRows><Columns><string>Code</string><string>Naam</string></Columns></data></SearchResponse></soap:Body></soap:Envelope>

Hoe kan ik de administratiegroepen opvragen?

Het is op dit moment niet mogelijk om de Twinfield Administratiegroepen op te vragen. Het is onbekend of Twinfield er een API voor heeft. Advies is om in contact te treden met Twinfield Support met de vraag of hiervoor een API beschikbaar gesteld kan worden.