Twinfield Administratiegroepen niet opvraagbaar via query

Bij het opvragen van de Twinfield administratiegroepen in de website zie ik wel een viertal administratiegroepen:

Administratiegroepen web

Echter, via de tabel OfficeGroups komen er geen rijen terug:

Twinfield administratiegroepen

Met native request logging zie ik dat de volgende vraag gesteld wordt:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
<soap12:Header>
 <Header xmlns="http://www.twinfield.com/">
  <CompanyCode>12345</CompanyCode>
  <AccessToken>...</AccessToken>
 </Header>
</soap12:Header>
 <soap12:Body>
  <Search xmlns="http://www.twinfield.com/">
   <type>OFG</type>
   <pattern>*</pattern>
   <field>0</field>
   <firstRow>1</firstRow>
   <maxRows>10000</maxRows>
   <options>
   </options>
  </Search>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Het antwoord is echter leeg:

<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"><soap:Body><SearchResponse xmlns=\"http://www.twinfield.com/\"><SearchResult /><data><TotalRows>0</TotalRows><Columns><string>Code</string><string>Naam</string></Columns></data></SearchResponse></soap:Body></soap:Envelope>

Hoe kan ik de administratiegroepen opvragen?