Alle administraties zichtbaar ondanks `use` op Twinfield database

Als ik in de Start Up SQL kies voor een administratie nummer d.m.v. use 123456@tfd, 654321@tfd krijg ik nog steeds alle administraties te zien als ik draai:

select *
from   Twinfield.Twinfield.Offices@tfd 

Dit is de verwachte werking.

De tabel Offices is niet gepartitioneerd; het betreft by design data over de gehele datacontainer heen. Dit is zichtbaar te maken door te kijken naar de regel voor Offices in SystemTables@DataDictionary. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de Exact Online-tabel SystemDivisions en op veel platformen de tabel Me.

Wilt u alleen de geselecteerde partities opvragen, leg dan een relatie naar SystemPartitions@DataDictionary.

Zie eveneens:

Ik had verwacht dat ik in het dropdown menu kon kiezen voor de verschillende administraties.
De tabel Offices is hierin een voorbeeld.

Ik loop hier tegenaan omdat ik alle administraties probeer in te laden. Nu heb ik een eerste deel al ingeladen en wil ik de overige administraties inladen d.m.v.

INSERT INTO tw_offices@mss
SELECT * 
FROM Twinfield.Twinfield.Offices@tfd

en nu zou ik in het dropdown menu graag de administraties selecteren die nog niet zijn ingeladen. Hoe kan ik dit doen?

image

De partitieselectie in de UniversalSQL-editor heeft geen invloed op Offices. Dit is by design; Offices is niet-gepartitioneerd.

Alternatief is het gebruik van een where-clause, het gebruik van een where not in ( select ... of synchronize.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.