Uploaden adressen

Is er ook een mogelijkheid om de adressen aan te passen, d.w.z. uploaden?

Ja, hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, maar allen vereisen het gebruik van Invantive SQL.

Een paar voorbeelden:

Voor grote volumes wordt het gebruik van de tabel UploadXMLTopics aanbevolen; voor kleinere hoeveelheden (duizenden) gewoon een insert en/of update en/of synchronize op ExactOnlineREST..Accounts en ExactOnlineREST..Contacts.