Verandering in nieuwe drivers en invloed interne factoren op snelheid

Onverwacht doet zich bij een van de gekoppelde platformen een externe wijziging voor met grote invloed op zowel de interne bedrijfsvoering als een deel van de gebruikers van Invantive. Deze wijziging heeft invloed op zowel de beschikbaarheid van nieuwe drivers, de interne bedrijfsvoering als op een deel van de gebruikers. Dit artikel beschrijft de invloed op de nieuwe functionaliteit, aanpassingen ook voor interne bedrijfsvoering en gebruikers. Het artikel kan regelmatig bijgesteld worden op basis van nieuwe informatie.

Nieuwe drivers

De geplande uitlevering van nieuwe drivers zal niet doorgezet kan worden. Dit betekent dat de nieuwe Pipedrive-driver en een nieuwe versie van Visma eAccounting tot nader bericht niet beschikbaar zullen komen. De Hubspot-driver is testfase, maar deze zal alleen opgepakt worden als dit geen risico’s voor de bestaande gebruikers met zich mee brengt.

In plaats daarvan zullen waarschijnlijk ongeplande drivers beschikbaar komen, zijnde Odoo en Sendinblue. Daarnaast zal naar verwachting de Invantive PSQL package “PDF” uitgebreid worden met mogelijkheden voor het genereren van complexe facturen.

Interne bedrijfsvoering en snelheid innovatie

Voor de juiste werking van onze dienstverlening worden meerdere extern ingekochte softwareproducten gebruikt. Om risico’s voor de dienstverlening te verkleinen en de eigen interne kosten niet onnodig te laten stijgen zal een deel van deze componenten vervangen worden. Dit zal grotendeels binnenshuis gebeuren, maar zal wel grote invloed hebben op de beschikbare capaciteit voor nieuwe activiteiten; de interne processen van Invantive zijn afhankelijk van de externe ingekochte softwareproducten. Gebruikers profiteren wel hiervan, omdat ook alle interne integraties ook op basis van Invantive-technologie werken. Onze investeringen in interne verbeteringen merkt u ook als u dezelfde cloudproducten gebruikt.

De snelheid voor andere innovaties kan hierdoor in 2023 lager liggen op voor u belangrijke onderdelen. Bestaande functionaliteit van Invantive blijft behouden (uiteraard binnen de grenzen van de gekoppelde softwareproducten in de loop van de tijd).

De volgende aanpassingen kunt u merken:

  • Per heden staan er geen 0-bedragen meer op de uitgaande facturen. Hierdoor vervalt een deel van het inzicht dat deze facturen bieden.
  • De lay-out van facturen kan wijzigen op details zonder verdere vooraankondiging; de inhoud en bedragen blijven gelijk.
  • De e-mailafzender van facturen kan wijzigen, maar zal altijd afkomstig zijn uit het invantive.com-domein.
  • Ook herinneringen en andere documenten kunnen op details aangepast worden.
  • E-mails uit Invantive Cloud kunnen op details aangepast worden.

Het is niet de verwachting dat andere veranderingen merkbaar zullen zijn.

Invantive Gebruikers

De wijziging van gekoppelde cloudplatformen kan ook invloed hebben op een deel van de Invantive-gebruikers omdat ze dezelfde platformen gebruiken. Waar nodig en realistisch mogelijk zal de Invantive technologie nog verder verfijnd worden om te voorkomen dat gebruikers geconfronteerd worden met significant hogere kosten voor hun cloudplatform. Gebruikers waarvan de verwachting is dat ze op korte termijn hiervan last kunnen krijgen zijn reeds individueel benaderd. Dit betreft naar verwachting maximaal 20% van de gebruikers.