Waar staan de kostendragers bij offertes?

Omgeving: exact online via Power BI connector van invantive.

Ik zou graag de kostendrager bij de offertes willen zetten vanuit de database van Exact Online.
Bij de tabellen van offertes (Quotations) staan de kostendragers (costunits) kolommen er niet bij of de ID kolommen ervan. Dit zie je wel staan op Exact Online bij de details van offertes alleen niet in de tabellen van Quotationdetails.

Weet iemand hoe ik deze offertes wel kan verbinden met een kostendrager vanuit de database?

Ik neem aan dat het gaat om de kostendrager (cost unit) op de offerteregels. Deze is wel zichtbaar in de Exact Online schermen, maar in geen enkele Quotation API. Daardoor is die ook niet beschikbaar in Invantive SQL gebaseerde-databases.

De Quotation API’s mist helaas meerdere velden, niet alleen kostendrager.

Om het toevoegen van deze velden te stimuleren bij Exact Online is het te overwegen om op https://support.exactonline.com een suggestie op te voeren. De praktijk leert dat de tijd tussen het aandragen en realisatie in een gunstig geval zes maanden is en in ongunstige gevallen meerdere jaren.

Advies is om daarom een alternatieve implementatie in Exact Online door te voeren waarbij bijvoorbeeld de kostendrager ook vastgelegd in een veld dat wel beschikbaar is voor API partners.

1 Like

Oke, dat verklaart het dan inderdaad. Enige oplossing lijkt mij om de OpportunitiesID (als deze zijn ingevuld bij offertes) te gebruiken om vanuit de Opportunities tabel de SalesTypeDescription kolom te gebruiken als alternatief op cost unit. Die waardes kunnen overeenkomen met cost unit.

1 Like