We expected a property ‘Document’, but the OData service omitted it from the response data. This can occur for a number of reasons and does not necessarily imply that the data does not exist or is of a default value

Vrijdag & zaterdag hetzelfde probleem ondervonden, vandaag worden de query’s wel geladen via invantive cloud (exact online - power bi) maar bevat iedere tabel die geladen wordt tientallen fouten?

Wij ondervinden dit issue momenteel nog steeds. Wanneer we vanuit een nieuw PowerBI bestand een Invantive Cloud database benaderen en een tabel ophalen, geeft PowerBI aan dat er errors zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld bij AccountsIncremental, kolom Document:

DataFormat.Error:
We expected a property ‘Document’, but the OData service omitted it from the response data.
This can occur for a number of reasons and does not necessarily imply that the data does not exist or is of a default value.
Details:
Property=Document

De foutmelding is zichtbaar in Power BI:

OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.

0x80040E4E

Een aantal cachebestanden op de Bridge Online-omgeving hadden een ander JSON-structuur dan Power BI verwacht. De ongeldige bestanden zijn verwijderd; het probleem zal niet meer optreden.

Een verbetering om de hoeveelheid netwerkverkeer te verlagen door het weglaten van velden zonder waardes (wat voor bij XML leidt tot enorme besparingen) lijkt nog niet goed te werken, zelfs als gebruik gemaakt wordt van OmitValues = ODataOmitValues.Nulls in de OData.Feed in Power Query.

De volgende foutmelding kan optreden:

DataFormat.Error:
We expected a property ‘Document’, but the OData service omitted it from the response data.
This can occur for a number of reasons and does not necessarily imply that the data does not exist or is of a default value.
Details:
Property=Document

indien het OData4-antwoord niet een HTTP header preference-applied bevat met de waarde omit-values=nulls. Deze functionaliteit voor het weglaten van lege waarden is (ondanks onderdeel van de 4.0.2 standaard sinds 2016) pas recent breed beschikbaar gekomen. Invantive Cloud ondersteunt die zoals beschreven op Snellere OData downloads met kleinere omvang met kleine aanpassing in Power BI.

De foutmelding is enigszins verwarrend; een verzoek is ingediend bij Microsoft om deze melding te verbeteren. Een verzoek is ingediend bij OData om de 4.02 specificatie toegankelijker te maken. Zie Foutmelding bij vernieuwen: kolom ... bevat lege waarden voor meer informatie hierover.