Foutmelding bij vernieuwen: kolom ... bevat lege waarden

Bij het vernieuwen in Power BI treedt de volgende foutmelding op:

ExactOnlineXML XML InvoiceLines@eol
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.
ExactOnlineREST Incremental AccountsIncremental@eol
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.
Rayon
Kolom ‘Relatiebeheerder’ in tabel ‘Rayon’ bevat een lege waarden. Dit is niet toegestaan als de kolom de een-zijde van een veel-op-een relatie of de primaire sleutel in een tabel is.
Maanden
Het laden is geannuleerd door een fout bij het laden van een eerdere tabel.
Doelstelling 2022
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E. Er is een onverwachte uitzondering opgetreden.

Hoe kan ik dit oplossen?

Deze foutmelding staat los van Invantive Cloud, maar is een foutmelding die Power BI geeft omdat een kolom gebruikt in een relatie aan de enkelvoudige zijde leeg is.

Controleer hiervoor de bron achter de tabel “Rayon” dat de kolom “Relatiebeheerder” juist en altijd gevuld is.

“OLE DB of ODBC-fout”: enigszins misleidend

De foutmelding vanuit Power BI is enigszins misleidend omdat er over een OLE DB of ODBC-fout gesproken wordt. Hier hoef je normaliter nooit naar te kijken.

De Invantive Cloud database wordt uitgelezen met de standaard OData-feed driver die geen enkele relatie heeft met OLE DB of ODBC: “OLE DB- or ODBC-error” staat waarschijnlijk historisch in de gebruikte Microsoft code uit de tijd dat de onderliggende Power Query vrijwel geen andere data sources ondersteunde.

“HRESULT: 0x80040E4E”: niet relevant

De indrukwekkend ogende HRESULT: 0x80040E4E is een foutcode uit Microsoft Windows. Hier hoef je normaliter nooit naar te kijken.

Alternatieve schrijfwijzen zijn:

  • DB_E_CANCELED
  • -2147217842 (als zogenaamde "signed int)
  • 2147749454 (als zogenaamde “unsigned int”)

De technische betekenis is:

The request to abort the asynchronous operation was canceled during notifications.
The operation is still being executed asynchronously.

Dit betekent dat een verzoek tot het afbreken van een parallel uitgevoerd download geannuleerd werd. De download kan nog doorlopen. In het algemeen kan dit stuk van de foutmelding weggelaten worden voor de interpretatie; Power BI Desktop of PowerBI.com was bezig met meerdere downloads, maar tenminste één download leverde foutieve gegevens op, waarna Power BI aan de rest vroeg om te stoppen met hun downloadwerk voor nieuwe data. De download met foutieve data bevat de echte oorzaak.