Foutmelding bij vernieuwen: kolom ... bevat lege waarden

Bij het vernieuwen in Power BI treedt de volgende foutmelding op:

ExactOnlineXML XML InvoiceLines@eol
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.
ExactOnlineREST Incremental AccountsIncremental@eol
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E.
Rayon
Kolom ‘Relatiebeheerder’ in tabel ‘Rayon’ bevat een lege waarden. Dit is niet toegestaan als de kolom de een-zijde van een veel-op-een relatie of de primaire sleutel in een tabel is.
Maanden
Het laden is geannuleerd door een fout bij het laden van een eerdere tabel.
Doelstelling 2022
OLE DB- of ODBC-fout: Uitzondering van HRESULT: 0x80040E4E. Er is een onverwachte uitzondering opgetreden.

Hoe kan ik dit oplossen?

Deze foutmelding staat los van Invantive Cloud, maar is een foutmelding die Power BI geeft omdat een kolom gebruikt in een relatie aan de enkelvoudige zijde leeg is.

Controleer hiervoor de bron achter de tabel “Rayon” dat de kolom “Relatiebeheerder” juist en altijd gevuld is.