Foutmelding Exact Online transacties

Bij de tabel ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol krijg ik volgende foutmelding indien ik wil refreshen in Power BI Desktop:

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E1D.

Is hiervoor een oplossing?

De andere tabellen laden wel in.

De foutmeldingen in Power BI zijn meestal onbruikbaar om de oorzaak te achterhalen.

Advies is om te kijken wat de melding is in Invantive Bridge Online Monitoring:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.