Itgenboe242 foutmelding refresh TransactionLinesIncremental

Refresh van de query blijft maar uitvallen met een error. Hoe kunnen we dit voorkomen? Zie onderstaand voorbeeld.
Query:

ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol", null, [Implementation = “2.0”,ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Timeout=#duration(0,2,0,0)]

Error in Power BI: itgenboe242

Kolom Kolom
Requested on 5/9/2022 9:53
Status vernieuwen Mislukt
Begintijd 5/9/2022 9:53
Eindtijd 5/9/2022 9:56
Duur 03:00.3
Fout Error: DataSource.Error: OData: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Request ID: f0349b8f-042c-0ecf-40da-ff4ba6bd9fdf Activity ID: 3d679ac7-b636-4901-ab36-feb94a84ee68

Welke foutmelding is te zien in Invantive Bridge Online Monitoring bij een dergelijke download?

Er is op dit moment een storing bij het aanmelden op Invantive Cloud zelf. Die zal geen invloed hebben op Bridge Online. Hoogstens kan de authenticatie kortstondig wegvallen zodat een download 2x geprobeerd moet worden.

Error als ik de query direct via Chrome browser doe:

{"error":{"code":"itgenase126","message":"eol: Toegang tot de OAuth-gegevensbron vereist een geldig access token. Het access token kon niet worden verkregen. The column with name \u0027val\u0027 can not be determined in \u0027sep.public.sep_kvps\u0027. Meld aan op Invantive Cloud en vernieuw de autorisatie op de datacontainer met alias ... (itgenase126, 03c0472d-50a5-4cd2-b940-cfd05070423c)","target":null,"details":[{"code":"03c0472d-50a5-4cd2-b940-cfd05070423c","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

Lijkt toch een probleem met de verbinding te zijn?

Klopt. Dit probleem is geanalyseerd en er is een oplossing gemaakt. Deze wordt naar verwachting vandaag nog uitgeleverd.