Power BI Refresh - HTTP 500 Error TransactionsLinesIncremental

Bij het draaien van een refresh via Power BI Service krijgen wij momenteel deze error.

Processing error: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation.

Vervolgens zie ik in de System Messages het volgende:

itgenboe242
The data download was cancelled after 8 seconds, such as by the user navigating away in the Power BI or Power Query user interface.

Als ik op deze meldingen klik, zie ik dat het de TransactionsLinesIncremental-tabel betreft:

Buiten de timeout error ontvangen wij ook geregeld deze error:

Tevens dezelfde foutmeldingen als in de System Messages.

Bij het verversen van andere datasets hebben wij dit probleem niet. Is dit een bekend probleem of doen we iets fout?

Dit probleem is gelijkend op een generiek probleem momenteel zoals beschreven in PowerBI.com Service OData-download issue: "An existing connection was forcibly closed by the remote host.". Echter, de verdwenen PowerBI-client treedt heel erg snel al op.

Enkele vragen om beeld duidelijker te krijgen:

  • Om hoeveel rijen gaat het?
  • Om hoeveel administraties?
  • Biedt de lijst van suggesties bij Probleem 1 soelaas?
  • Is er een voorbeeld van de request ID uit Bridge Online Monitoring (zichtbaar in de titelbalk bij het doorklikken) t.b.v. analyse?

Dank voor de reactie.

  • Het gaat om circa 100.000 rijen.
  • Enkele administratie
  • De optimalisatie is reeds ingeschakeld. Het splitsen of gebruiken van een tussenstation hebben niet de voorkeur, maar bieden wellicht uitkomst.
  • Zeker! Zie hieronder:

Indien meer IDs benodigd zijn, laat het dan gerust weten.

Ik zou graag nog horen wat nu het definitieve advies is.
Bij voorbaat dank!

Graag nog reactie t.a.v. bovenstaande.

Per abuis is dit punt verder niet meer behandeld.

Tussen oktober 2022 en mei 2024 zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd om onterecht geannuleerde downloads te voorkomen. Daarnaast is geleerd dat Power Query soms ook zelf downloads annuleert door interne problemen en/of een grotere complexiteit van de queries dan de engine aankan.

Mocht het probleem nog optreden, gelieve dan een geanonimiseerde screenshot met een request ID zichtbaar uit Bridge Online Monitoring toe te voegen.