Werkgeverskosten per bedrijf en medewerker uit Exact Online Salaris

Exact Online Werkgeverskosten

De Invantive connector voor Exact Online maakt het ook mogelijk om informatie uit Exact Online Salaris geautomatiseerd te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld met een query zoals onderstaand, die voor alle geselecteerde Exact Online bedrijven de werkgeverskosten van alle medewerkers per periode ophaalt:

--
-- Selecteer alle bedrijven.
--
use all

select sdn.code
,   sdn.description
,   ptn.Period
,   ptn.FullName
,   sum(ptn.CalculatedAmount)
from  systemdivisions sdn
join  exactonlinerest..payrolltransactionsbypayrollyear(sdn.code, 2020) ptn
where ptn.PayrollComponentCode = 'KSTWG'
group
by   sdn.code
,   sdn.description
,   ptn.Period
,   ptn.FullName

De from en join-constructie zal voor gebruikers die andere SQL-dialecten misschien even wennen zijn. Via systemdivisions worden alle bedrijven opgehaald. Die worden doorgegeven als sdn.code aan PayrollTransactionsByPayrollYear als parameter. Deze laatste tabel is namelijk geparameteriseerd met het loonjaar en het bedrijfsnummer. Binnen Invantive SQL heeft deze speciale variant van tabellen: “tabelfunctie”.

Export naar Excel

Tenslotte exporteren we de werkgeverskosten naar Excel als een overzicht over alle bedrijven:

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\kstwg.xlsx" format xlsx