Aanmeldscherm blijft wit bij Invantive Control als je opnieuw moet aanmelden op Exact Online

Bij het gebruik van de Excel koppeling versie 20.2.54 lopen we de laatste tijd aan tegen het probleem van het niet volledig laden van het scherm voor de invoer van de MFA-autorisatiecode.

Het scherm blijft dan wit (zie plaatje). Hierdoor kunnen we geen verificatiecode invullen. Scherm blijft wit, onafhankelijk van hoe lang we wachten.

Op het moment dat we het scherm wegklikken worden alle Excel documenten die op dat moment openstaan er ook uitgegooid zonder verdere vragen om op te slaan.

Soms klapt Excel er niet volledig uit, maar verschijnt er een foutmelding:

itgenoap014
Kan niet aanmelden.

of een foutmelding:

itgenclr083
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(401) Niet gemachtigd
Er is een onbekende fout opgetreden.
https://start.exactonline.nl/Docs/XMLDownload.aspx?Topic=balances&Params_prevyears=0&Params_afterentry=1&Params_showperiods=1&Params_year=2019&_Division_123456

Hoe lossen we dit op?

Dit probleem lijkt sterk op een andere melding: Foutmelding wijzigen Excel-bestand: wit venster "Verbinden" Exact Online

Daar treedt ook een itgenoap014-melding op.

Het witte scherm lijkt op het nieuwe browservenster dat geladen wordt om de gebruiker in staat te stellen de gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode in te vullen. Hiervoor werd tot enkele maanden geleden Microsoft Internet Explorer 11 gebruikt, maar die is om beveiligingsredenen vervangen door Microsoft Edge WebView2.

Advies is om in ieder geval de laatste versie 20.2.146 of nieuwer te installeren vanaf Invantive(R) Control for Excel 22.0.140 | Release Notes.

Het is niet zeker dat deze het probleem oplost; de WebView2 component is hierin bijgewerkt naar de laatste versie.

Additioneel onderzoek is nodig mocht het probleem daarna nog optreden. Zelf heb ik het inmiddels gezien bij het invullen van een formule in de Excel functie-wizard. Hij ging toen opnieuw verbinden met Exact Online en liep daardoor eeuwigdurend vast.

Helaas is het probleem niet opgelost, al komt het wel minder vaak voor omdat zoveel mogelijk met bestanden wordt gewerkt die automatisch worden opgeslagen in Microsoft Onedrive. Dit probleem lijkt niet op te treden bij bestanden waarbij de functie “automatisch opslaan” actief is. Daar waar deze functie niet aanstaat – deze functie is niet altijd gewenst - treden de problemen wel nog op.

Bedankt voor de reactie.

Dan zullen we het nog eens proberen met een update.

Helaas wordt dat wel pas voor begin volgend jaar.

Wordt vervolgd.

Treedt het probleem met het wit blijven van het Exact Online aanmeldscherm nog op in recente 22.0 releases van Invantive Control for Excel?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.